waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 3 februari 2005
Waterschap Brabantse Delta pakt vijvers Van Sonsbeeckpark aan
Waterschap Brabantse Delta brengt de vijvers in het Van Sonsbeeckpark, tussen de Julianalaan, Irenestraat en de Bernhardsingel in Breda, terug naar de oorspronkelijke diepte en haalt de overtollige planten uit de vijvers. Hierdoor komt er meer zuurstof in het water en dat is gunstig voor de vissen.
lees verder...
 1 februari 2005
Herinrichting watergangen in Berkelland
REKKEN - Het Waterschap Rijn en IJssel en de Landinrichtingscommissie Eibergen - Oost presenteren volgende maand de herinrichtingsplannen watergangen in de gemeenten Berkelland en Haaksbergen.
lees verder...
 1 februari 2005
Monding Eems geen natuurgebied
DELFZIJL - De Europese milieucommissaris Stavros Dimas zal de monding van de Ems voorlopig niet aanwijzen als natuurgebied. Dat zei Dimas na een gesprek met Europarlementariër Albert Jan Maat uit Paterswolde.
lees verder...
 31 januari 2005
Culemborg krijgt tijdelijk slibdepot
CULEMBORG - De komende vijf jaar worden alle watergangen, met uitzondering van de grachten en de haven, in de bebouwde kom van Culemborg gebaggerd. Een groot deel van het slib wordt verzameld en ontwaterd in een tijdelijk slibdepot dat wordt aangelegd aan de Stokvisweg in Culemborg.
lees verder...
 28 januari 2005
Bodembeheer beter af met natuurlijke referentie
Het Bouwstoffenbesluit is met het hanteren van streefwaarden niet in staat de beïnvloeding door menselijk handelen te onderscheiden van de natuurlijke bodemwaarden.
lees verder...
 28 januari 2005
Nog geen hoofdnota MKBA beschikbaar
In tegenstelling tot wat in de Nieuwsbrief Tienjarenscenario nummer 16 staat, is de hoofdnota en conceptsamenvatting van de MKBA nog niet beschikbaar op deze website. Er wordt eerst gewacht op de reactie van het Centraal Planbureau. Naar verwachting komt deze medio februari en zijn de genoemde documenten vanaf dat moment beschikbaar.
 28 januari 2005
Schroot met munitie laatste rest van wrakruiming
VLISSINGEN-OOST - Op een bedrijfsterrein in Vlissingen- Oost ligt het laatste restant van de wrakopruiming in de Westerschelde. Een 3400 kubieke meter grote hoop zand, klei, verwrongen staalresten, hout en munitie.
lees verder...
 28 januari 2005
Winnaars prijsvraag baggerterpen krijgen geld voor uitwerking kijkmodel
Vorig jaar oktober had WaterInnovatiebron, een programma van Rijkswaterstaat, een prijsvraag uitgeschreven voor vernieuwende ontwerpen van bewoonbare terpen van vervuilde baggerspecie. Rijkswaterstaat ontving 38 inzendingen. Drie daarvan zijn door een jury tot winnende ontwerp gekozen.
lees verder...
 27 januari 2005
Plan uitbreiding haven Rotterdam afgekeurd
ROTTERDAM - De Raad van State heeft gisteren geoordeeld dat het kabinet bij de plannen voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven onvoldoende rekening heeft gehouden met gevolgen voor het milieu.
lees verder...
 27 januari 2005
’Zwemmen in Nedereindse Plas veilig’
UTRECHT - De aanpak van de vervuiling in de Nedereindse Plas gebeurt ’duurzaam’ en ’veilig’. ,,Het is dan ook verantwoord burgers in de plas te laten zwemmen.’’ Met die woorden probeerde provinciebestuurder Binnekamp (VVD) gisteren enkele politieke partijen in de provinciale staten van Utrecht gerust te stellen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink