waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 26 januari 2005
Kanaal zwaar vervuild met koper
MIDDELBURG - Het Kanaal door Walcheren is zwaar vervuild met koper. Dat komt uit lozingen van de oude fabriek van de Vitrite in de Maisbaai. De bodem moet op de meest vervuilde plekken worden gesaneerd. Hoe dat moet gebeuren en hoeveel dat gaat kosten, is nog niet bekend.
lees verder...
 26 januari 2005
Water Sneek krijgt alsnog Friese naam
SNEEK - Het is niet langer Sneekermeer, maar Snitser Mar, de Geeuw heet voortaan De Geau en de Franekervaart is omgedoopt in Frjentsjerter Feart. Een kleine veertig wateren in en om de Waterpoortstad kregen gisteravond alsnog een Friese naam van de gemeenteraad. Sneek is de laatste gemeente in de provincie die de namen verfriest.
lees verder...
 25 januari 2005
Uitslag Ideeëncompetitie Wonen op een PIMBY-terp van Bagger bekend!
De in oktober 2004 gestarte ideeëncompetitie voor het ontwikkelen van ideeën voor het bouwen van bewoonbare terpen van bagger is afgerond. Deze terpen zouden als mogelijke deeloplossing kunnen bijdragen aan het beschermen tegen hoog water en tegelijkertijd een nieuwe bestemming voor verontreinigde bagger bieden.
lees verder...
 21 januari 2005
Binnendoor via de Turfroute naar Duitsland
ZUIDLAREN - In 2008 moeten er weer pleziervaartuigen varen tussen het Zuidlaardermeer en Oost-Groningen. Vandaag wordt het startsein gegeven voor het ruim vijftien miljoen euro kostende project ‘Van Turfvaart naar Toervaart’.
lees verder...
 21 januari 2005
Duitse giflozing in Rijn lokt klacht uit
De Stichting Reinwater dient bij de Europese Commissie een klacht in tegen de lozing van bagger met de gifstof hexachloorbenzeen (HCB) in de Rijn bij Iffezheim. `Het is vreemd dat alle internationale afspraken over schone rivieren dit soort lozingen niet kunnen tegenhouden`, zegt woordvoerder Lycklama van de stichting.
lees verder...
 21 januari 2005
MinVenW: Oplossing Nederland-Duitsland over baggerstort
Nederland heeft er op aangedrongen dat er geen historisch vervuild sediment (Altlasten) wordt verspreid waarvan de concentraties Hexachloorbenzeen (HCB) vallen boven de grenswaarden die zijn afgesproken in de Rijn commissie. Duitsland deelde mee dat alleen vers sediment wordt gebaggerd.
lees verder...
 21 januari 2005
Rivierbodems zijn ecologische tijdbom
Klimaatverandering zorgt voor hogere afvoeren en het loswoelen van oude – nog sterk verontreinigde – lagen sediment in rivierbodems. In de benedenloop kan het neerslaan van verontreinigd slib maatregelen noodzakelijk maken
lees verder...
 21 januari 2005
Zwemmen in ’afgedekte’ Nedereindse Plas
UTRECHT/NIEUWEGEIN - De officiële mededeling, van 28 juni 1996, hangt nog steeds in een kastje naast het kleurrijke informatiebord van de Nedereindse Plas. Het papier is verschoten en omgekruld, maar de strekking van het provinciale proza is helder: we gooien de boel dicht. Was getekend, commissaris van de koningin Beelaerts van Blokland.
lees verder...
 20 januari 2005
Duitsland dumpt kankerverwekkende bagger in de Rijn
AMSTERDAM - Duitsland is dinsdag bij de stuw van Iffezheim begonnen met het lozen van een grote partij kankerverwekkende bagger in de Rijn. De bagger is verontreinigd met de zeer giftige stof Hexachloorbenzeen. De milieuorganisaties stichting Reinwater en stichting De Noordzee vinden het onaanvaardbaar dat Duitsland de Rijn zo makkelijk vervuilt, terwijl Nederland veel moeite doet om deze schoon te krijgen. Ze gaan een klacht indienen bij de Europese Commissie.
lees verder...
 20 januari 2005
Grienden in oude glorie hersteld
DREUMEL - De Grienden in de Dreumelse polder zijn over een paar maanden in oude glorie hersteld. Mensen van GMB-Slibverwerking zijn volop in de weer met het uitbaggeren van een van de drie plassen in het gebied. Volgende week is plas twee, een eindje verderop langs de weg, drie weken lang aan de beurt. De derde plas blijft zoals 'ie is. "Daar is geen beginnen meer aan; die laten we verder verlanden", zo laat een woordvoerder van de gemeente West Maas en Waal weten.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink