waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 20 januari 2005
Natuur in Oosterschelde lijdt onder niet te stillen zandhonger
Voor de zandhonger in de Oosterschelde bestaat geen oplossing. Het betekent dat langzaam maar zeker schorren, slikken en platen in de geulen van de zeearm verdwijnen. Het verlies aan natuurwaarden is heel groot
lees verder...
 19 januari 2005
Binnenkort zwemmen in de Nedereindseplas?
UTRECHT - Iedereen die Rick's wegrestaurant kent weet wat 'de Put van Weber' betekent: Stank en vervelende geurtjes. Ook de inwoners van de wijk die op een gegeven moment is gekomen op de plaats, waar in de zestiger en zeventiger jaren het restaurant heeft gestaan, weet van de stank.
lees verder...
 18 januari 2005
Olasfaterrein wordt ‘zwembad van Olst’
OLST - Rijkswaterstaat laat op korte termijn, uiterlijk begin 2006, voor vijf miljoen euro op het Olasfa - terrein in Olst de meest vervuilde bovenlaag weghalen. Daarmee wordt de grens van het grondwater bereikt. Dat is nog maar het begin, de eerste van drie fasen.
lees verder...
 17 januari 2005
Opknappen kanaal Almelo-De Haandrik in volle gang
ALMELO - De opknapbeurt die de provincie laat uitvoeren aan het kanaal Almelo-De Haandrik is in volle gang. Veel van het werk is al gebeurd en de komende maanden worden de laatste stukken ter hand genomen. Onder meer wordt er een haventje aangelegd, ter hoogte van Mariënberg.
lees verder...
 17 januari 2005
Watergangen polders Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck krijgen baggerbeurt
Begin februari start Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met het uitbaggeren van de watergangen in de polders Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck. Deze watergangen liggen in het landelijk gebied tussen Bunnik, Odijk en Zeist. Grote delen van de bagger in deze watergangen is vervuild. De vervuilde bagger gaat per vrachtwagen naar een stortlocatie.
lees verder...
 15 januari 2005
Nieuw terpdorp niet in Friesland
LEEUWARDEN - Friesland hoeft voorlopig niet op een nieuw terpdorp te rekenen. Bij een prijsvraag die het ministerie van verkeer en waterstaat hield, is het oog gevallen op drie projecten elders in het land.
lees verder...
 14 januari 2005
'Aanleg stort Smink onaanvaardbaar'
AMERSFOORT - De Bewonersvereniging Vathorst heeft er bij provincie, gemeente en bij het bedrijf Smink op aangedrongen om af te zien van de aanleg van een grote baggerstort naast de woonwijk.
lees verder...
 14 januari 2005
Baggerzand geeft strand Zuidlaardermeer bij Kropswolde facelift
KROPSWOLDE - Het strand aan het Zuidlaardermeer in Kropswolde krijgt een facelift. De zandbodem wordt met 30 tot 50 centimeter opgehoogd met zand dat vrijkomt bij baggerwerkzaamheden op het meer. In totaal wordt 11.000 kuub zand op het strand gespoten middels een grote pijpleiding vanaf het meer.
lees verder...
 14 januari 2005
Nederland voor Europese rechter wegens inbreuken op EU-milieuwetten
De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europees Hof van Justitie omdat Nederland de EU-milieuwetten betreffende lucht-, water- en bodemverontreiniging, verpakkingsafval en waterbescherming, niet tijdig of in onvoldoende mate ten uitvoer heeft gelegd.
lees verder...
 14 januari 2005
Slibstort in Kaliwaal mag van de rechter
BOVEN - LEEUWEN/DEN HAAG - De Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal heeft weer bot gevangen bij de bestuursrechter. Deze week werden haar bezwaren tegen de door de provincie verleende goedkeuring aan slibstort in de Kaliwaal bij Boven - Leeuwen door de Raad van State afgewezen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink