waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 28 december 2004
Waterschap zuigt grachten Doesburg schoon van slib
DOESBURG - Het plan om de Doesburgse grachten schoon te baggeren begint steeds meer vorm te krijgen. Waterschap Rijn en IJssel heeft het baggerplan inmiddels zo goed als rond. Uit praktische overwegingen wordt ervoor gekozen het vervuilde slib in de grachten op te zuigen in plaats van met grijpers weg te halen.
lees verder...
 24 december 2004
Groen licht voor vaarweg Lemmer-Delfzijl
De minister van Verkeer en Water staat heeft positief gereageerd op het verzoek van de provincies Fryslan en Groningen om de vaarweg Lemmer-Delfzijl tot 2011 verder te verruimen en geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen en de bruggen te verhogen voor het vervoeren van vier lagen containers.
lees verder...
 23 december 2004
Gesteggel over grootte baggerdepot
DEN HAAG/AMERSFOORT - De provincie Utrecht wil per se vasthouden aan de mogelijkheid om bij Zevenhuizen-Vathorst een baggerdepot van veertig of vijftig hectaren aan te leggen.
lees verder...
 22 december 2004
De pot bagger uit Zweden mag niet overlijden
NIJMEGEN - Een pot modder uit Zweden moet van de oudbouw van de B - faculteit naar de nieuwbouw. Het is voorlopig een van de laatste verhuisbewegingen van de bèta's van de universiteit. En wel een heel spannende.
lees verder...
 22 december 2004
Hoogheemraadschap verwijdert ernstig verontreinigde bagger
ALBLASSERWAARD - Het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is recent gestart met het verwijderen van circa 27.500 kubieke meter ernstig verontreinigde bagger in de regio.
lees verder...
 22 december 2004
Plan van aanpak naast prijs maatgevend bij opdracht
Directeur P. Lok van Jos Scholman BV heeft het milieubaggerwerk in Den Bosch na een openbare aanbesteding door de gemeente gegund gekregen. Het aannemingsbedrijf opereert landelijk op gebied van de grond-, weg- en waterbouw-, cultuur en civieltechnische werken. Met 150 man vast personeel (en bij piekwerk 50 ingehuurde krachten erbij), wordt een omzet behaald van 30 miljoen euro.
lees verder...
 22 december 2004
Polderhoofdkanaal in Friese Meren project
Het Polderhoofdkanaal, de vaarroute van De Veenhoop via Nijbeets naar de Turfroute, wordt als het aan GS ligt opgenomen in het Friese Merenproject. Het college zal een dergelijk voorstel doen aan provinciale staten. 
lees verder...
 21 december 2004
Baggeren gracht Tiel start met geld provincie
TIEL - De baggerklus in de Tielse stadsgrachten kan van start zoals gepland. De provincie Gelderland is met het geld over de brug gekomen dat voor de start van het baggerproject was toegezegd.
lees verder...
 21 december 2004
Depot Bant ‘springplank’ naar het zuiden
FLEVOLAND - Waterschap Zuiderzeeland kan zich geen missers veroorloven bij de aanleg van een slibdepot bij Bant. Want als in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland op termijn ook depots nodig zijn, moet ‘Bant’ de springplank zijn. Marius Vroom snoof diep de Groningse lucht op. Zomers landschappelijk genot. Niet gehinderd door zoiets als baggerlucht uit een slibdepot.
lees verder...
 21 december 2004
Schoner water, mooiere oever voor plant, vis en mens
NIJMEGEN - De hengelaar, de watertor en de eendjes, de oever - en onderwaterplanten en niet in de laatste plaats de vissen; voor allemaal ligt een fraaie toekomst in Dukenburg en Lindenholt in het verschiet.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink