waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 21 december 2004
Waterschap Vallei & Eem neemt onderhoud vijvers en singels in Ede over
Waterschap Vallei & Eem neemt per 1 januari 2005 het onderhoud van watergangen in stedelijk gebied over van de gemeente Ede. De gemeente en het waterschap zijn dat overeengekomen. De overeenkomst wordt door beide partijen in januari officieel ondertekend. Het onderhoud van watergangen in de buitenkernen blijft in handen van de gemeente.
lees verder...
 20 december 2004
Waterschap Brabantse Delta pakt kreken in Kruisland en Steenbergen aan
Waterschap Brabantse Delta brengt deze winter De Beek en omliggende kreken in de polder tussen de Brugweg in Kruisland tot aan de Boonhil en de Kruislandse dijk in Steenbergen terug naar de oorspronkelijke diepte. Hierdoor kan het water uit de omliggende polders tijdens extreme regenbuien beter doorstromen naar het gemaal Brooijmans, waardoor wateroverlast wordt beperkt.
lees verder...
 17 december 2004
Adviseur waterbodems zoekt het hoger op
Dat een adviseur waterbodems zich niet alleen bezig hoeft te houden met waterbodems en baggerspecie wordt in de zomer van 2005 door Berend Wolffenbuttel bewezen. In dat jaar zal door Berend (in het dagelijkse leven werkzaam is als adviseur waterbodems binnen Tauw te Assen) een lange bergtocht worden gelopen door een gedeelte van de Alpen en de Dolomieten. Met het doorstaan van deze zware wandeltocht hoopt hij geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.
lees verder...
 17 december 2004
Gemeente laat dertig vijvers uitbaggeren
ENSCHEDE - De gemeente Enschede laat dertig vijvers uitbaggeren. Het baggeren is nodig omdat de vijvers en waterwegen dichtslibben. Met de werkzaamheden wordt begin januari begonnen. Deze werkzaamheden zijn het begin van een uitgebreid baggerprogramma dat in de komende jaren wordt uitgevoerd. Met het totale project is 2,7 miljoen euro (exclusief BTW) gemoeid.
lees verder...
 17 december 2004
Goese waterpartijen stinken nog even
GOES - De waterpartijen langs de Ringbaan in Goes, in de omgeving van de Louise de Colignylaan, stinken weer als vanouds naar rotte eieren. De bewoners van residence Parkzicht en servicecentrum De Horst klagen weer over stank. Een investering van 400.000 euro, die Goes ruim twee jaar geleden deed om het probleem te verhelpen, lijkt nauwelijks vruchten te hebben afgeworpen.
lees verder...
 15 december 2004
Dierenaren bang voor baggeroverlast
DIEREN - Dierenaren vrezen de geluidsoverlast die gepaard gaat met het eventueel vergroten van het baggergat in de uiterwaarden van de IJssel pal tegenover Dieren - Zuid. De provincie Gelderland is van plan een milieuvergunning af te geven voor het verder afgraven van het 'gat van Kraaijenvanger' op het grondgebied van de gemeente Steenderen.
lees verder...
 15 december 2004
Slibdepot Noordoostpolder bij Bant
LELYSTAD/BANT - Het Waterschap Zuiderzeeland heeft 32 hectare langs de Polenweg bij Bant gekocht en trekt daarvoor bijna anderhalf miljoen euro uit. De grond, verworven op verzoek van de gemeente Noordoostpolder, is bestemd voor een groot baggerdepot.
lees verder...
 14 december 2004
Uitslag Rijkswaterstaat Scholierencompetitie ´Terpen van Bagger´
De scholierencompetitie van Rijkswaterstaat waarbij leerlingen werd gevraagd een terp van bagger te ontwerpen, is afgerond. In totaal gingen 13 klassen VWO 3-4 van scholen uit Gorinchem, Amsterdam, Emmen, Almelo, Etten-Leur, Winschoten, Culemborg en Zwijndrecht de uitdaging aan. Het projectteam van Rijkswaterstaat was zeer onder de indruk van het hoge niveau van de inzendingen en het enthousiasme waarmee de scholieren aan de competitie hebben deelgenomen.
lees verder...
 13 december 2004
Groen licht vaarweg Lemmer Delfzijl
GRONINGEN - De minister van Verkeer en Water staat heeft positief gereageerd op het verzoek van de provincies Fryslan en Groningen om de vaarweg Lemmer-Delfzijl tot 2011 verder te verruimen en geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen en de bruggen te verhogen voor het vervoeren van vier lagen containers.
lees verder...
 13 december 2004
Vervuilde bagger per auto Hoograven uit
UTRECHT - Vervuilde bagger uit de Herautsingel in de Utrechtse wijk Hoograven wordt vanaf vandaag met vrachtauto’s afgevoerd. Deze bagger mag vanwege de vervuiling niet via de persleiding naar het tijdelijke baggerdepot aan de rand van de wijk Lunetten.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink