waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 10 december 2004
Mineraalbokaal voor Cees Schuler
Op 3 december is door de Commissaris van de Koninginin Noord-Holland H. Borghouts de Mineraal Bokaal overhandigd aan Cees Schuler, directeur van Dusaltec, Utrecht. De overhandiging vond plaats in Amsterdam tijdens de 2nd European Conference on Dredged Sludge Remediation dat georganiseerd was door de stichting Klasse 4.
lees verder...
 9 december 2004
Anderhalve meter bagger uit kolk bij museumgemaal
medemblik-Met een mobiele kraan drijvend op een ponton wordt de kolk bij het museumgemaal van polder De Vier Noorder Koggen in Medemblik uitgebaggerd. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verwacht begin volgende week deze klus te hebben voltooid.
lees verder...
 9 december 2004
Slootbodem schonen met de baggerworst
DEN BOSCH - Een bijzondere baggermethode wordt toegepast in een sloot tussen de Hoeflaan en de Vlijmenseweg in Den Bosch. Leve de baggerworst. Wie over de Vlijmenseweg vanuit de richting Koning Willem I-college richting kruising met de Helftheuvelweg rijdt, zal even denken dat rechts van de weg een of ander plantsoen aangelegd wordt.
lees verder...
 8 december 2004
De Zeeuwse Milieufederatie wantrouwt onderzoek slib
TERNEUZEN - De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) en de stichting De Noordzee hebben grote moeite met de manier waarop Rijkswaterstaat omspringt met verontreinigd baggerslib. Waterstaat hanteert bij de beoordeling van de vervuilingsgraad verschillende normen. En dat deugt niet, menen de milieuorganisaties.
lees verder...
 8 december 2004
Trimble verbetert GPS-systeem voor grondverzet
De nieuwe versie van SiteVision bepaalt met twee GPS-antennes de positie van de bak of het blad. Een boordcomputer berekent de positie van elke punt van het blad of de bak en vergelijkt die posities met een ontwerphoogte. Vervolgens becijfert het systeem de hoeveelheid die uitgegraven of opgevuld moet worden om het gewenste niveau te bereiken. Het afleesscherm in de cabine geeft deze informatie weer.
lees verder...
 7 december 2004
Grote schoonmaak Kanaal Terneuzen

TERNEUZEN - Rijkswaterstaat houdt de komende jaren grote schoonmaak op het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook de zeesluis wordt onder handen genomen. In het kanaal ligt een omvangrijke slibberg. Die vormt nog net geen belemmering voor de passage van met name bulkcarriers. Maar uitstel is onverantwoord, oordeelt waterstaat.

lees verder...
 7 december 2004
Rijk wil af van haven Breskens
BRESKENS - Rijkswaterstaat is bereid de havens in Breskens over te dragen aan een private partner of de gemeente Sluis. Gezien de afnemende activiteiten in de Vissershaven, de Middenhaven en de Handelshaven vraagt de rijksdienst zich vooral af of het groot onderhoud nog zijn taak is.
lees verder...
 7 december 2004
Zevenaar haalt slib uit water
ZEVENAAR - In Zevenaar begint volgende week maandag het uitbaggeren van sloten en watergangen. Dat is nodig omdat in grote delen van die watergangen een sliblaag ligt van meer dan vijftig centimeter. Dat heeft een nadelig effect op de waterafvoer en het ecosysteem. De niet tot licht verontreinigde grond wordt na ontwatering in de oevers verwerkt. De te ernstig vervuilde grond gaat naar stortplaats de Zweekhorst aan de Doesburgseweg.
lees verder...
 6 december 2004
Gouda gaat versneld baggeren
GOUDA - De gemeente Gouda gaat op grote schaal sloten en andere watergangen uitbaggeren. In twee tot drie jaar moet op die manier een in de afgelopen jaren opgelopen achterstand worden weggewerkt. Als de sloten niet snel op diepte worden gebracht, loopt de waterhuishouding gevaar en is de kans op wateroverlast groot.
lees verder...
 3 december 2004
EuroparlementariŽr Corbey tegen Duitse lozing vervuilde bagger in de Rijn
Duitsland wil 300.000 m3 met hexachloorbenzeen (HCB) vervuilde baggerspecie in de Rijn lozen. Soortgelijke Duitse baggerwerkzaamheden hebben in Nederland al eerder tot verhoogde HCB-concentraties geleid. Europarlementariër Dorette Corbey heeft hierover kritische vragen gesteld aan de nieuwe Europese milieucommissaris Stavros Dimas. Volgens Corbey is het Duitse voornemen strijdig met de Kaderrichtlijn Water en moet Duitsland, samen met Nederland, een andere oplossing vinden.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink