waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 13 oktober 2004
Achterstallig onderhoud bij baggerwerk in Beverwijk
BEVERWIJK - Bij watergangen en vijvers in Beverwijk is sprake van achterstallig onderhoud. Volgens de gemeente heeft het hoogheemraadschap de laatste jaren alleen het noodzakelijke baggerwerk verricht. Dat blijkt uit het baggerplan van de gemeente Beverwijk. Het ontbreken van een slibdepot blijkt de reden van de achterstand te zijn.
lees verder...
 13 oktober 2004
Bouwen op terpen van bagger
UTRECHT - Tien miljoen kubieke meter bagger slaat jaarlijks neer in de Nederlandse grachten, sloten en uiterwaarden. Gratis aangevoerd uit het buitenland, via de rivieren. Er zit niets anders op dan baggeren, omwille van waterafvoer en scheepvaart.
lees verder...
 13 oktober 2004
Dusaltec bouwt kunstgrindfabriek in Moerdijk
UTRECHT - Dusaltec in Utrecht gaat bij Moerdijk een kunstgrind-fabriek bouwen die jaarlijks één miljoen kuub vervuilde baggerspecie kan omzetten in 250.000 kuub schoon kunstgrind. Hiervoor wordt de bagger gebakken in een hetelucht oven.
lees verder...
 13 oktober 2004
Schultz geeft 20 miljoen euro extra voor baggerwerk
Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat verleent 20 miljoen euro extra subsidie voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van plassen, sloten, grachten in de bebouwde kom. Het baggeren van waterbodems dient verschillende doelen op het gebied van veiligheid, scheepvaart, water- aan en afvoer, milieu en natuur. In het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat partijen zich gezamenlijk inspannen voor de aanpak van waterbodems.
lees verder...
 13 oktober 2004
WaterInnovatieprogramma Rijkswaterstaat start IdeeŽncompetitie
Het WaterINNovatieprogramma van Rijkswaterstaat (WINN) daagt ontwerpers, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, uitvinders en alle anderen die mee willen denken uit ideeën te ontwikkelen voor het bouwen van bewoonbare terpen van bagger in Nederland. Deze terpen zouden als mogelijke deeloplossing kunnen bijdragen aan het beschermen tegen hoog water en tegelijkertijd een nieuwe bestemming voor verontreinigde bagger bieden.
lees verder...
 12 oktober 2004
20 miljoen euro extra voor baggerwerk in bebouwd gebied (SUBBIED)
Op vrijdag 8 oktober 2004 is in de Staatscourant de Wijziging Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied en Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie officieel gepubliceerd.  De oorspronkelijke SUBBIED-regeling ging in maart 2003 van kracht. Binnen deze regeling was voor het wegwerken van het achterstalling baggerwerk binnen het bebouwde gebied nog een bedrag van 85 miljoen euro gereserveerd. Met de officiële publicatie van de nieuwe wijziging is nog eens een extra bedrag van circa 20 miljoen euro aan dit budget toegevoegd.
lees verder...
 12 oktober 2004
Grootschalige bodemsanering Groningse gasfabrieken en waterbodems
De provincie Groningen besteedt de komende vijf jaar zo'n 33 miljoen euro voor het schoonmaken van vervuilde bodems. De nadruk van de bodemsanering ligt op waterbodems en terreinen waar vroeger gasfabrieken stonden.
lees verder...
 12 oktober 2004
Waterschap Vallei & Eem baggert sloten en vijvers in het zuiden van Leusden
De waterbodems in de Leusdense wijken Rozenboom, Hamershof, Akkerhoeve, Noordwijk, Langenbeek, Munnikhoven en Zwanenburg krijgen een grote schoonmaakbeurt. Waterschap Vallei & Eem en de gemeente baggeren hier de komende maanden alle sloten en vijvers.
lees verder...
 12 oktober 2004
Waterschap Vallei & Eem baggert vijvers en singels in Veldhuizen en Frankeneng
De waterbodems in een deel van Veldhuizen en industrieterrein Frankeneng in Ede krijgen een grote schoonmaakbeurt. Waterschap Vallei & Eem baggert de komende maanden de vijvers en singels. Het gaat om de vijvers en singels langs de Steneveld/Hulsbeek, de Langenhorst/Hoflaan, de Vanenburg/Stoutenburg/Luynhorst en Lumièrestraat.
lees verder...
 9 oktober 2004
PvdA in Sluis wil discussie over verdieping
SLUIS - De PvdA in Sluis is tevreden dat de drie Zeeuws- Vlaamse gemeenten en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen zich keren tegen de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium (Proses). Desondanks vindt de partij het een slechte zaak dat in de gemeenteraad van Sluis nog op geen enkele wijze is gediscussieerd over de derde verdieping van de Westerschelde.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink