waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 8 oktober 2004
Baggeractiviteiten in Haarlem

De gemeente Haarlem en het hoogheemraadschap van Rijnland gaan gezamenlijk baggerwerkzaamheden uitvoeren in Haarlem. Door de gezamenlijke aanpak is het mogelijk om een aanzienlijke subsidie van het Rijk te verkrijgen. De totale uitvoeringskosten wordt geraamd op ongeveer 22 miljoen euro.

lees verder...
 8 oktober 2004
Baggerwerkzaamheden Noordzeekanaal van start
Rijkswaterstaat is vandaag gestart met baggerwerkzaamheden in het Noordzeekanaal, de hoofdvaarroute naar Amsterdam. Door het verwijderen van slib is het hele kanaal over enkele jaren weer goed bevaarbaar en schoner. De verdieping van het Noordzeekanaal is nodig om ervoor te zorgen dat grote zeeschepen elkaar weer kunnen passeren.
lees verder...
 7 oktober 2004
Weg is vrij voor open Haringvliet
ZIERIKZEE - De sluizen in de Haringvlietdam gaan vanaf 1 januari 2008 op een kier. Het Rijk heeft met een bedrag van 35 miljoen euro voldoende geld beschikbaar gesteld om nadelige effecten van instromend zeewater in de zoete delta tegen te gaan. Die conclusie trekt een studiecommissie onder leiding van de Zuid-Hollandse provinciebestuurder L. Dwarshuis.
lees verder...
 6 oktober 2004
In het stof door dijkherstel en bagger
KETELHAVEN - De inwoners van Ketelhaven bijten tot het najaar van 2005 letterlijk in het stof. Nu nog zitten ze met de overlast van de vernieuwing van de brug, straks komen daar nog twee omvangrijke rustverstorende werkzaamheden bij.
lees verder...
 6 oktober 2004
Koolzaad reinigt licht vervuilde bagger
Het reinigen van baggerslib met wilgen heeft een nadeel: we moeten geld meenemen om het te laten verwijderen. Daarom onderzoeken we nu gewassen zoals koolzaad om licht vervuilde bagger weer schoon te krijgen. Voor koolzaad, dat tot biodiesel kan worden verwerkt, krijgen we namelijk wel geld. Zo vertelt ir. Kees van t Klooster aan P+. Hij is projectcoördinator van ecotechnisch onderzoekcentrum Oostwaardhoeve in Slootdorp.
lees verder...
 4 oktober 2004
Miljoenen nodig voor goed water in Vlissingen
VLISSINGEN - Om ook in de toekomst voldoende regenwater te kunnen opvangen en het water in Vlissingen schoon te houden is tot en met 2007 ruim 2,7 miljoen euro nodig. Met dat geld kan gebaggerd worden, krijgen oevers plasbermen en worden taluds verflauwd. Dat staat in het waterplan van de gemeente Vlissingen. De gemeente hoeft niet alles zelf te betalen. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE) betaalt bijna 1,3 miljoen euro.
lees verder...
 4 oktober 2004
Zwaar vervuild slib eindelijk opgeruimd
ZUID-SCHARWOUDE - Eindelijk is het dan zo ver. Het zwaar vervuilde slib in de zijsloot van de Achterburggracht te Zuid-Scharwoude wordt per 1 november opgeruimd. Het slib gaat naar de stortplaats Nauerna in Zaanstad, de enige plaats in Noord-Holland waar slib van de hoogste vervuilingsklasse gestort mag worden. De operatie, die zeven weken gaat duren, kost 650.000.
lees verder...
 2 oktober 2004
Bodems van wateren in Hardenberg vol bagger
HARDENBERG - De bodems van kanalen, vijvers en vaarten in Hardenberg liggen vol met bagger. Bijna eenderde van de baggerspecie is sterk verontreinigd, zo blijkt uit onderzoek. Het kost ruim zes miljoen om het te verwijderen.
lees verder...
 1 oktober 2004
Clinge krijgt tijdelijke slibdepots
CLINGE In de Opperstraat in het buitengebied van Clinge worden twee tijdelijke depots voor baggerspecie aangelegd. De depots zijn nodig voor het storten van slib afkomstig van baggerwerken in de nabijgelegen Weelkens, twee zoetwaterplassen.
lees verder...
 30 september 2004
4500 kiepwagens bagger uit beken Kruisland
KRUISLAND Het waterschap De Brabantse Delta gaat deze winter op grote schaal waterlopen uitbaggeren in de polder tussen Steenbergen en Kruisland. In totaal wordt er zon 45.000 kuub slib, oftewel 4500 kiepwagens vol, aan land gebracht.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink