waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 30 september 2004
Baggerdepot in Brouwershaven
BROUWERSHAVEN - Waterschap Zeeuwse Eilanden mag wat de provincie betreft een  tijdelijk baggerspeciedepot aanleggen aan de Dirksweg bij Brouwershaven. In  het beoogde depot is ruimte voor zo'n 10.000 kubieke meter baggerspecie. Het waterschap wil het baggerspeciedepot bouwen op de plek waar tot 2002 een  rioolwaterzuiveringsinstallatie stond.
lees verder...
 29 september 2004
Klaar baggert met ergonomische snijkopzuiger
Enter - Klaar Baggertechnieken heeft onlangs een nieuwe snijkopzuiger in gebruik genomen voor het uitbaggeren van een recreatieplas in het Overijsselse Enter. Het baggerbedrijf uit Brummen doopte het vaartuig Pionier en gebruikt het voor kleinere projecten als kanalen en jachthavens.
lees verder...
 29 september 2004
Voetveer Vianen kan niet varen bij eb
VIANEN - Het pontje tussen Vreeswijk en Vianen vaart te weinig uit. Door dichtslibben van de aanmeerplaats aan de Vianense kant van de Lek, kan het voetveer soms niet aanleggen en dus niet varen.
lees verder...
 29 september 2004
Waterschap Brabantse Delta wil Roode Vaart baggeren
ZEVENBERGEN - In afwachting van het baggeren van de gehele Roode Vaart tussen Zevenbergen en het Hollandsch Diep, wil het waterschap de zwaaikom bij Zevenbergen alvast uitdiepen.Het baggeren van de zwaaikom aan de Schansdijk bij de oude suikerfabriek kost het waterschap Brabantse Delta 450.000 euro. Het algemeen bestuur vergadert daar vandaag over.De oude suikerfabriek in Zevenbergen wordt sinds het eind van de jaren negentig gebruikt voor graanopslag.
lees verder...
 29 september 2004
Waterschap De Brabantse Delta baggert in polder
KRUISLAND - Het waterschap De Brabantse Delta gaat de komende winter op grote schaal waterlopen uitbaggeren in de polder tussen Steenbergen en Kruisland. In totaal wordt er zo'n 45.000 kuub slib, of te wel 4500 kiepwagens, aan land gebracht.
lees verder...
 27 september 2004
Duikers zoeken naar explosieven in Deventer haven
DEVENTER - Duikers gaan in de eerste havenarm in Deventer op zoek naar explosieven. Bij vooronderzoek zijn 48 metalen voorwerpen als ‘verdacht‘ gemarkeerd. Duikers gaan deze voorwerpen nu benaderen. Ze beginnen vandaag aan de klus. Met een grote stofzuiger zullen zij als het ware het slib van de ‘verdachte‘ voorwerpen zuigen. Tevens maken zij videobeelden die worden gestuurd naar een ponton in de havenarm.
lees verder...
 25 september 2004
Reeuwijk wil twee baggerdepots bouwen
REEUWIJK De gemeente Reeuwijk wil vergunning verlenen voor de opslag van licht verontreinigde bagger in depots die worden gerealiseerd aan de Oudeweg en de Oud Reeuwijkseweg. Dit blijkt uit een plan dat tot en met 21 oktober aanstaande ter inzage ligt op het gemeentehuis. Tot die datum zijn belanghebbenden in de gelegenheid om bezwaarschriften in te dienen.
lees verder...
 24 september 2004
Brabant ziet kansen in de verwerking van baggerspecie op RWZI's
De provincie Noord-Brabant heeft de Brabantse waterschappen in een brief geadviseerd eens te kijken naar de mogelijkheid om baggerspecie te verwerken op de eigen rwzi's. Op dit moment is er voor circa 45%, 200.000 kuub, van de baggerspecie geen verwerkingscapaciteit. Deze hoeveelheid komt jaarlijks vrij bij baggerwerkzaamheden in Noord-Brabant. 
lees verder...
 24 september 2004
Milieuclubs krijgen stem in projecten Wad
HARLINGEN - De Waddenvereniging en de Friese Milieu Federatie zijn bereid om samen met het bedrijfsleven een toekomstvisie voor de zeehaven van Harlingen op te stellen. Ze proberen zo invloed uit te oefenen op het uitdiepen van twee belangrijke vaargeulen in de Waddenzee.
lees verder...
 24 september 2004
Miljoenen voor vaarweg hart Sneek
SNEEK - De vaarrecreatie in de Sneker binnenstad krijgt een impuls van enkele miljoenen euro's. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kent €1,1 miljoen aan Kompasgelden toe. Sneek investeert het dubbele in de zogeheten Vaaras, terwijl de provincie €315.000 bijdraagt voor verbeterplannen tot medio 2008. Er komen nieuwe aanlegmogelijkheden voor passanten, een nieuw toiletgebouw voor watersporters op de Pampuskade en een 'panorarium' bij de Waterpoort.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink