waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 24 september 2004
Miljoenen voor vaarweg hart Sneek
SNEEK - De vaarrecreatie in de Sneker binnenstad krijgt een impuls van enkele miljoenen euro's. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kent €1,1 miljoen aan Kompasgelden toe.
lees verder...
 24 september 2004
Nader onderzoek in Deventer naar mogelijke explosieven in eerste havenarm
Op het Deventer bedrijventerrein Bergweide zijn na aanvullend onderzoek in de eerste havenarm 48 metalen objecten gevonden die op aanwezigheid van een bom zouden kunnen duiden. Duikers gaan vanaf een ponton de objecten benaderen. Aannemer Van Oord start 27 september met de werkzaamheden.
lees verder...
 23 september 2004
Rectificatie eenheden CTT op 5 juli 2004 gepubliceerd (nagekomen bericht)
Op 5 juli 2004 is in de Staatscourant een rectificatie gepubliceerd op de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT). Binnen de oorspronkelijke publicatie van de Chemie-Toxciteit-Toets waren voor de stoffen Tributyltin, Hexachloorbenzeen, Som-7 PCB’s Som –DDT/DDD/DDE de verkeerde eenheden weergegeven. Met de voornoemde rectificatie in de Staatscourant is deze fout formeel rechtgezet.
lees verder...
 23 september 2004
Sanering Molenbeek onzeker
EPE/VAASSEN - Sanering van de Hartense Molenbeek lijkt op korte termijn uitgesloten. Waterschap Veluwe probeert de provincie te bewegen het benodigde geld alsnog eerder dan 2010 beschikbaar te stellen. Voor het Waterschap Veluwe is de sanering van de Hartense Molenbeek, samen met de Wenumse beek, de komende jaren prioriteit. De provincie Gelderland is echter voornemens om het project niet in het meerjarenprogramma 2005-2009 op te nemen.
lees verder...
 23 september 2004
Verontreinigde vijvers bron van irritatie
EPE/VAASSEN - De kwikverontreiniging in de Hartense Molenbeek in Vaassen vormt een ernstig ecologisch risico, blijkt uit een onderzoek van Waterschap Veluwe. Daarnaast zit er koper in de beek en er is plaatselijk arseen van natuurlijke oorsprong aanwezig in de waterbodem en de oevers. Omdat de verontreiniging al eeuwen in de grond zit wil de provincie geen prioriteit geven aan de sanering van deze beek.
lees verder...
 22 september 2004
Wim Drossaert directeur van Syncera Water
Vanaf 1 september 2004 is de divisie water van De Straat Milieuadviseurs verder gegaan onder de nieuwe bedrijfsnaam Syncera Water. De huidige coördinator van baggernet, de heer drs. W.M.E. Drossaert (tot 1 september 2004 werkzaam bij De Straat) is de nieuwe directeur van deze nieuwe organisatie.
lees verder...
 21 september 2004
Alle baggerspecie vrijgesteld van afvalstoffenbelasting
Eerder dit jaar was al bekend gemaakt dat het Wbm-instrument om de verwerking van baggerspecie te stimuleren per 1 januari 2005 wordt vervangen door de Minimum Verwerking Standaard. Via de MVS toetsen de stortplaatsen de reinigbaarheid van baggerspecie. Reinigbare (zandige) baggerspecie mag behoudens enkele uitzonderingen niet worden geaccepteerd. Tegelijkertijd geldt een algehele vrijstelling van de afvalstoffenbelasting voor baggerspecie.
lees verder...
 21 september 2004
Uitbreiding RWZI-installatie in Haarlo met baggerdepot
HAARLO - Het Waterschap Rijn en IJssel neemt alvast een voorschot op de voorgenomen sluiting van rioolzuiveringsinstallatie aan de Graaf Wichmanstraat in Borculo. Het schap heeft besloten de bestaande installatie in Haarlo uit te breiden. Voor deze uitbreiding is een vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet Ruimtelijke Ordening vereist.
lees verder...
 21 september 2004
Water in Culemborg schoon
CULEMBORG - Na een omvangrijke schoonmaakoperatie in de eerste helft van dit jaar is Culemborg de eerste grotere gemeente in Rivierenland die weer diep en schoon stadswater heeft.Het baggeren was nodig omdat de dikke laag slib op de bodem de aan- en afvoer van water bemoeilijkte.
lees verder...
 21 september 2004
Werk in uitvoering voor Verkeer en waterstaat
Voor het onderhoud van de autowegen is in 2005 668 miljoen euro beschikbaar, voor de spoorwegen 821 miljoen en voor de vaarwegen ruim 400 miljoen. “We gaan van de tekentafel naar de bouwkeet”, zei staatssecretaris Schultz van Haegen bij de presentatie van de begroting, die voor volgend jaar 6,5 miljard bedraagt (2004: 6,35). Voor infrastructuur is daarnaast 5,5 miljard beschikbaar, 350 miljoen minder dan vorig jaar.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink