waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 17 september 2004
Schone bodem voor theater te Zwolle
ZWOLLE - De bodem van het Noordereiland krijgt een flinke ‘wasbeurt‘ voordat het nieuwe theater er in zijn volle glorie kan staan. De grond op de plek waar de fundering van de ‘grote podiumaccommodatie‘ komt, is zwaar verontreinigd. De gasfabriek die er ooit heeft gestaan, heeft sporen nagelaten. De vieze aarde wordt ter plekke gescheiden van schone grond. De klus, waarvan de kosten worden geschat op acht ton euro, is in december geklaard.
lees verder...
 17 september 2004
Water in Culemborg ‘in the picture’
Provincie, gemeente en waterschap zijn klaar met de baggerwerkzaamheden in het centrum van Culemborg. Na maanden van bedrijvigheid liggen de singels en grachten er weer rustig en schoon bij! Culemborg is daarmee de eerste, grotere gemeente in het rivierengebied die weer diep en schoon stadswater heeft. Daarmee is een belangrijk waterproject van het Waterplan Culemborg gerealiseerd. Dit nieuwe waterplan wordt op 24 september door dijkgraaf Kok en wethouder Ton ondertekend. Verder wordt er in de week van 22 tot 29 september op diverse wijzen stilgestaan bij het water in Culemborg.
lees verder...
 16 september 2004
'Mensen moeten juist blij zijn met hergebruik baggerslib'
BUGGENUM/STEIN - Een dochter van BAG bv in Stein gaat in Buggenum en later in Maasbracht een proef doen met de verwerking en hergebruik van verontreinigd baggerslib in opdracht van de Bouwdienst Rijkswaterstaat. Het voornemen heeft tot bezorgdheid geleid in Haelen. Directeur Hans Breukelman van BAG bv en dochter Maasgrond bv in Stein begrijpt niet waarom de gemeente Haelen en milieugroeperingen in die plaats zich zorgen maken over de opslag, bewerking en verwerking van verontreinigd slib op het terrein van Essent Milieu in Buggenum.
lees verder...
 16 september 2004
Depot Koegorspolder kan alsnog
TERNEUZEN - De Koegorspolder bij Terneuzen mag dan voorlopig uit beeld zijn als locatie voor een depot voor vervuilde specie, de kans blijft bestaan dat er op termijn een grote bergplaats voor niet-vervuilde grond wordt aangelegd.  In het verleden hebben de gezamenlijke instanties (gemeenten, provincie, Rijk en bedrijfsleven) daarover afspraken gemaakt die zijn vastgelegd binnen het Ruimtelijk-Ordenings-en Milieuproject (ROM) Kanaalzone. Ook in het Streekplan Zeeland wordt in de Koegorspolder ruimte gereserveerd voor gronddepots.
lees verder...
 14 september 2004
Baggerwerk in Tiel vrijdag van start
TIEL - De eerste grote baggerklus in Tiel na de Tweede Wereldoorlog start vrijdag. Waterschap Rivierenland is gisteren begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Tussen volgende week en eind van het jaar wordt een slordige dertigduizend kubieke meter bagger uit het water langs de Nieuwe Tielseweg en uit de Doode Linge gehaald. Wanneer de klus in de Tielse stadsgracht en bij de rechtbank start is nog niet bekend. Deze klus is moeilijker door de mogelijk aanwezige explosieven uit de oorlog. Dit werk is nog niet aanbesteed.
lees verder...
 14 september 2004
Nauwkeurig beeld van uitvoering Dommelproject
Boxtel - Tijdens de informatieavond gisteravond over het project de Dommel door Boxtel in het Waterschapsgebouw van Boxtel kregen de vele aanwezigen een nauwkeurig beeld van de plannen en de tijdstippen van de uitvoering.
Met de vispassage bij de Mgr. Wilmersstraat is al begonnen, en die moet op 1 maart 2005 klaar zijn.
lees verder...
 14 september 2004
Waterschap baggert en verbetert straten bij landgoed Singraven
DENEKAMP - Waterschap Regge en Dinkel gaat de Kampbeek en de Visserij langs de Molendijk in Denekamp uitbaggeren. De waterloop op het landgoed Singraven bevat vervuild slib. Dat is er in de loop der jaren ingekomen uit de riooloverstorten van de gemeente Denekamp.
lees verder...
 13 september 2004
Kansen voor Brabantse RWZI's als tijdelijke doorgangsdepots

Bijna de helft van de baggerspecie uit Brabantse sloten, kanalen en meren heeft nu nog geen bestemming, maar kan eenvoudig bewerkt worden tot bouwstof. Maar de bestaande capaciteit van de verwerkingsinstallaties is bij lange na niet om deze hoeveelheden te bewerken. De provincie Noord-Brabant heeft onderzocht of een deel van deze verwerkingscapaciteit gevonden kan worden binnen de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) in Brabant.

lees verder...
 11 september 2004
Limburgse rivieren, kanalen en beken zijn nog verre van schoon
MAASTRICHT - Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet alle oppervlaktewater (rivieren, kanalen, meren) in de Europese Unie in 2015 'in goede toestand' zijn. Dat wil zeggen: schoon en biologisch levenskrachtig. In het stroomgebied van de Maas moet daarvoor nog heel wat werk verzet worden. Vrijwel geen beek, geen riviertje, geen kanaal in het stroomgebied van de Limburgse Maas voldoet, als het om vervuiling met schadelijke stoffen gaat, aan de normen. En in het merendeel van alle Limburgse wateren is de ecologische balans (het leefklimaat voor planten en dieren) in meer of mindere mate verstoord.
lees verder...
 11 september 2004
Vaarroutes naar Lauwersmeer beter bereikbaar
groningen - De provincies Groningen en Friesland werken samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het Lauwersmeer. Op diverse vaarroutes worden aanpassingen gedaan om deze beter toegankelijk te maken voor grotere schepen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink