waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 9 september 2004
Patstelling rond stort slib Ingen
LIENDEN - De patstelling tussen gemeente Buren en provincie Gelderland over de Ingensche Waarden duurt voort. Milieugedeputeerde Henk Aalderink wil alsnog proberen met de gemeenteraad in gesprek te komen. Binnenkort geeft hij informatie aan de commissie Ruimte over de slibstort bij Ingen
lees verder...
 9 september 2004
Tien jaar lang baggeroffensief op vaarwegen
GRONINGEN - Waterschap Noorderzijlvest, actief in Groningen en delen van Drenthe en Friesland, kampt nog steeds met een grote achterstand in het onderhoud aan vaarwegen. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2003 van Noorderzijlvest. Bij 78 van de 89 kanalen die het schap beheert, is sprake van achterstallig baggerwerk waardoor waterafvoer, watersport en scheepvaart kunnen worden gehinderd. Het voornemen is nu de achterstand in tien jaar weg te werken.
lees verder...
 7 september 2004
Nog honderd risicovolle overstorten in Nederland
Per 1 januari 2005 moeten alle risicovolle overstorten eigenlijk gesaneerd zijn. Als dat niet lukt, moet er in elk geval een begin zijn gemaakt met de definitieve sanering. De Tweede-Kamercommissie Verkeer en Waterstaat vergadert donderdag over de risicovolle riooloverstorten. De Unie van Waterschappen rapporteert de commissie dat er op 1 mei dit jaar nog 225 riooloverstorten waren die niet aan de risiconormen voldeden. De organisatie verwacht dat ongeveer de helft daarvan ook aan het eind van het jaar nog steeds niet is gesaneerd.
lees verder...
 7 september 2004
Waterschap baggert in De Meer
CULEMBORG - Het Waterschap Rivierenland is de komende weken druk in Culemborg met het schoon baggeren van het riviertje De Meer. In zon drie weken tijd wordt ruim 4000 kubieke meter baggerspecie van de bodem van De Meer verwijderd.
lees verder...
 7 september 2004
Waterschap Rivierenland baggert in De Meer
CULEMBORG - Het Waterschap Rivierenland is de komende weken druk in Culemborg met het schoon baggeren van het riviertje De Meer. In zon drie weken tijd wordt ruim 4000 kubieke meter baggerspecie van de bodem van De Meer verwijderd.
lees verder...
 6 september 2004
Baggerplan verrast Zutphense schippers
ZUTPHEN - De schippers van de Zutphense Fluisterboten zijn bijzonder teleurgesteld dat de gemeente Zutphen en het waterschap Rijn en IJssel geen voorrang geven aan het uitbaggeren van Berkel en Hoofdgracht. Dit blijkt uit een open brief die de 25 schippers op eigen initiatief naar het college van burgemeester en wethouders hebben gestuurd. Zij hadden zonder meer verwacht dat het deel langs het Rijkenhage en de Berkelsingel prioriteit zou krijgen.
lees verder...
 6 september 2004
Natuur gedijt goed op een eiland van slib
DRONTEN - Het begon als enkel klei en zand. Zes jaar na de aanleg van het slibdepot IJsseloog is er een waar natuurgebied ontstaan. Reeën, mollen, zeldzame paddestoelen en vele soorten vogels: ze zijn allemaal te vinden op het eiland in het midden van het Ketelmeer.  Vanaf de dijk is het al te zien. Zomaar, midden in het Ketelmeer, ligt een bebost eiland. Het gebied bestaat uit een baggerdepot, een werkhaven en een natuurgebied.
lees verder...
 4 september 2004
Brabant wil meer baggerspecie verwerken
Den Bosch - Noord-Brabant wil meer baggerspecie gaan verwerken. Die specie komt vrij bij het uitbaggeren van rivierbodems en sloten. Het meestal vervuilde materiaal is na een schoonmaakbeurt onder meer geschikt als ondergrond bij de aanleg van wegen. Omdat de capaciteit van de bestaande verwerkingsinstallaties echter onvoldoende is, blijft jaarlijks ongeveer 200.000 kubieke meter ongebruikt liggen.
lees verder...
 3 september 2004
Haven Walsoorden uitgebaggerd
WALSOORDEN In de haven van Walsoorden wordt momenteel gebaggerd. Door de stroming slibt de diepe vaargeul dicht waardoor de laad- en loskade voor schepen onbereikbaar zou worden als er niet gebaggerd zou worden. Het is dit jaar de eerste keer dat de vaargeul wordt uitgebaggerd. Dit dient minstens een keer per jaar te gebeuren. Vorig jaar werden de werkzaamheden in november uitgevoerd.
lees verder...
 3 september 2004
Zutphen reinigt grachten
ZUTPHEN - Midden oktober wordt in Zutphen een begin gemaakt met de schoonmaakoperatie van de vervuilde Zutphense stadsgrachten. Dit gaat 2,4 miljoen euro kosten. Rijk, waterschap Rijn en IJssel en gemeente Zutphen betalen ieder eenderde van de kosten. Als eerste zijn de Kerkhofgracht (bij Oude Begraafplaats) en de Binnengracht (langs Martinetsingel) aan de beurt (kosten 700.000 euro).
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink