waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 1 september 2004
Bezwaar BPA tegen stort niet behandeld
AMERSFOORT - De Raad van State heeft het bezwaar van de Burger Partij Amersfoort tegen het geplande baggerdepot bij de wijk Vathorst niet in behandeling genomen.  De partij heeft de daarvoor geldende kosten niet betaald. Volgens voorman Van Wegen van de partij ziet de BPA geen reden meer voor het bezwaar nu de provincie zou hebben toegezegd dat de geplande stort volgens Europese regels wordt aanbesteed. Dat was de inzet van de BPA.
lees verder...
 1 september 2004
Geen baggergeld misgelopen
ZWOLLE - De gemeente is geen forse subsidie misgelopen door getreuzel. Dat antwoordt het stadsbestuur op vragen van D66 - raadslid Jan Zelle. Het gaat om het miljoenen kostende baggerplan dat de bodem van met name Stadsgracht en Zwarte Water moet saneren. Zelle wilde van burgemeester en wethouders tekst en uitleg over de gang van zaken rond de saneringsplannen. Waarom is er nog geen subsidieaanvraag ingediend bij de rijksoverheid en hoe nadelig is dat, waren de kernvragen van D66.
lees verder...
 1 september 2004
Vijvers in Duiven worden weer schoon
DUIVEN - Het Waterschap Rijn en IJssel begint in november met het baggeren van de vijvers in de gemeente Duiven. In totaal zal het drie jaar duren voordat alle vijvers zijn afgewerkt.  Begonnen wordt met het baggeren van de waterpartijen op bedrijventerrein Nieuwgraaf, de vijvers op het park achter de begraafplaats, de watergang langs de Rijksweg en de watergang langs de Loostraat. De overige onderdelen komen volgend jaar en in 2006 aan de beurt.
lees verder...
 31 augustus 2004
Grote schoonmaak voor verontreinigde Petroleumhaven
De sanering van de Petroleumhaven in Amsterdam is gestart. In deze haven, gelegen aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal ter hoogte van de Coentunnel, is de waterbodem zeer verontreinigd met zogenoemde polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en minerale olie
lees verder...
 31 augustus 2004
Grote schoonmaak voor verontreinigde Petroleumhaven
De sanering van de Petroleumhaven in Amsterdam is gestart. In deze haven, gelegen aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal ter hoogte van de Coentunnel, is de waterbodem zeer verontreinigd met zogenoemde polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en minerale olie.
lees verder...
 28 augustus 2004
Binnengracht in Hasselt mogelijk ernstig vervuild
HASSELT - De Binnengracht aan de Kastanjelaan in Hasselt, tegenwoordig een doodlopende waterpartij, is mogelijk ernstig vervuild. ‘De verdenking bestaat dat het om een bovengemiddelde vervuiling gaat,‘ schetste wethouder Lucas Boshove tijdens een commissievergadering een somber scenario. Het college vroeg om 27.000 euro voor onderzoek naar de precieze ernst van de vervuiling en de kosten van toekomstige schoonmaak.
lees verder...
 27 augustus 2004
’Wetering na proef naar oude breedte’
KAMERIK - Zodra de omstreden baggerproef in de Kamerikse wetering is afgerond, moeten de oevers in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Onder deze voorwaarde lijkt de Stichting Hugo Kotestein in te stemmen met het besluit het experiment toch af te maken. Bestuurslid H. Kuiper uit Kamerik zegt er wel bij dat het om een persoonlijke opvatting gaat.
lees verder...
 25 augustus 2004
Baggerproef in Kamerik gaat gewoon verder

KAMERIK - De veelbesproken baggerproef in de Kamerikse Wetering wordt voortgezet. In de lente brak er een volksopstand uit over het experiment, waarbij ernstig vervuild slib niet wordt afgevoerd maar geïsoleerd opgeslagen langs de waterkant. De gemeenteraad besloot toen de proef stop te zetten. Verantwoordelijk wethouder Van der Woude gaf eerder al toe dat zij en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden te weinig met de bevolking hadden gesproken over de proef.

lees verder...
 25 augustus 2004
Schoonmaak strand Delfzijl onnodig

DELFZIJL - Oud-medewerker Paul Nijburg van Groningen Seaports vindt de dure schoonmaak van het zandstrand van Delfzijl weggegooid geld. Het gemeente- bestuur van Delfzijl had kunnen weten dat er in het zand geen munitie kan zitten. Het ging om een partij baggerzand uit de vaargeulen van de Eems; jong zand dat permanent uit de Noordzee en de Waddenzee wordt aangevoerd.

lees verder...
 24 augustus 2004
Uitbaggeren kanalen Groningen valt veel duurder uit
GRONINGEN - De begroting voor het uitbaggeren van de kanalen en grachten moet opnieuw worden bijgesteld. Oorspronkelijk ging het waterschap Hunze en Aa’s uit van ruim 18 miljoen euro. Het waterschap denkt nu echter 34 miljoen euro nodig te hebben.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink