waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 24 augustus 2004
Vraagtekens bij oorlogsvliegtuig in Wijchens Ven
ALVERNA - Of er nog wrakstukken van een oorlogsvliegtuig in het Wijchens Ven liggen, is nog steeds onduidelijk. Uit verslagen van ooggetuigen komt geen eenduidig verhaal naar voren van wat er precies is gebeurd met het Duitse oorlogsvliegtuig dat op 1 januari in 1945 in het Wijchens Ven belandde.
lees verder...
 23 augustus 2004
Een jaar na de brand bij Vredestein
 Een jaar geleden, op vrijdagavond 22 augustus, woedde een felle brand bij Vredestein. De gevolgen waren spectaculair: het laatste deel van het Twentekanaal ging voor vele maanden op slot. Een paar ondernemers langs dat tracé kijken terug. Met gemengde gevoelens.Hij pakt een centimeters dikke stapel papier van zijn bureautafel. Het is de correspondentie van advocatenkantoor KienhuisHoving, dat door de gedupeerde ondernemers in de arm is genomen voor de claimprocedure tegen Vredestein.
lees verder...
 21 augustus 2004
Baggeren vijvers van start in Deventer
DEVENTER - Het waterschap Groot Salland begint half september met het uitbaggeren van vijvers in het Venenplantsoen, Groot Douwel, het Bamelt, het Swormink en het Essenerveld. Met het oog op de sanering van de vijvers is er op dinsdag 31 augustus van 14 tot 21 uur een inloopbijeenkomst in café-restaurant t Hof van Colmschate. Daar wordt informatie over de werkzaamheden verstrekt. Omwonenden krijgen van het waterschap trouwens ook een nieuwsbrief.
lees verder...
 20 augustus 2004
Schoonmaak Oude Rijn vertraagd
De verontreinigde bodem van de Oude Rijn wordt in etappes uitgebaggerd. Ten oosten van Woerden gaat de schoonmaak vermoedelijk nog dit jaar van start. De rivier aan de andere kant van de stad moet echter nog jaren wachten op een grondige beurt. De Rijn tussen Nieuwerbrug en Bodegraven is op zijn vroegst in het jaar 2008 aan de beurt. Dat is aanmerkelijk later dan oorspronkelijk de bedoeling was, bevestigt de woordvoerster van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.
lees verder...
 19 augustus 2004
Bagger vervuilt schone sloten
Het baggeren in de wijk Batau in Nieuwegein wordt voortvarend aangepakt.Maar als de bagger aan de andere kant van de wijk weer net zo hard terugkomt in de al gebaggerde sloot, heeft het weinig zin. In de wijk is men al geruime tijd met deze werkzaamheden bezig. De bagger wordt op sommige plaatsen naast de sloten te drogen gelegd, op andere locaties wordt het spul afgevoerd via een buizenstelsel. Dat laatste blijkt niet overal even betrouwbaar. Vorige week was er een lek, waardoor de bagger er op een andere plaats in de wijk weer uitspoot.
lees verder...
 19 augustus 2004
Geen nieuwe munitie gevonden op strand Delfzijl
Op het strand van Delfzijl is na de vondst van twee oude granaten enkele weken geleden, geen nieuwe munitie gevonden. Een aannemer heeft al het zand van het strand van Delfzijl gezeefd op zoek naar munitie. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente Delfzijl dinsdag bekendgemaakt. Eind juli begon de aannemer met de zoektocht. Burgemeester M. Appel besloot het hele strand te laten afgraven, nadat in mei munitie op het strand was aangetroffen.
lees verder...
 17 augustus 2004
Informatieavond over het baggeren van de watergangen in Schothorst
De waterbodems in Schothorst krijgen een grote schoonmaakbeurt. Op een paar slootjes na, worden alle sloten en vijvers de komende maanden gebaggerd. Een deel van de sloten is van de gemeente en een deel van Waterschap Vallei & Eem. Er wordt dan ook nauw samengewerkt om de waterbodems schoon te krijgen. Waar het kan, krijgen de sloten bovendien nieuwe, natuurvriendelijke oevers. Het baggeren neemt ongeveer een half jaar in beslag.
lees verder...
 17 augustus 2004
Twist rond sliblozing Sepers
HEEREWAARDEN - Het bedrijf Sepers Metaaldraaierij uit Heerewaarden stortte begin vorig jaar ernstig vervuild slib terug in de Maas, maar volgens de directeuren was dat niet in strijd met de vergunning. Wat is immers het verschil tussen slib direct terugspuiten in de Maas, of het eerst drie jaar laten liggen en dan afvoeren? Voor de economische politierechter in Arnhem is het ook helemaal nog niet bewezen dat Sepers in strijd met de wet handelde. De rechter wil dat Rijkswaterstaat zich binnenkort uitlaat over een afgegeven vergunning. Ook moeten oude meetgegevens boven tafel komen.
lees verder...
 16 augustus 2004
Sloten in De Wieden uitgediept
WANNEPERVEEN - De Vereniging Natuurmonumenten kan 74.000 euro tegemoet zien voor verdere voortzetting van het eigen Slotenplan voor het waterrijke natuurgebied De Wieden. Dat plan behelst het schoonbaggeren en uitdiepen van tientallen kilometers vaart en sloot. Daarmee wordt de toevoer van kwalitatief goed water weer mogelijk gemaakt.
lees verder...
 14 augustus 2004
Saneren met ter plekke gerijpt baggerspecie
De slib- en grondbank gelegen nabij de Maeslantkering in de Buiten Nieuwlandse Polder West in Hoek van Holland, is een oase van rust. Het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg en de Hoek van Holland-express trekken er vrijwel geruisloos voorbij.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink