waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 14 augustus 2004
Saneren met ter plekke gerijpt baggerspecie
De slib- en grondbank gelegen nabij de Maeslantkering in de Buiten Nieuwlandse Polder West in Hoek van Holland, is een oase van rust. Het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg en de Hoek van Holland-express trekken er vrijwel geruisloos voorbij.
lees verder...
 11 augustus 2004
Rijkswaterstaat ruimt slibdepots Hof van Twente
HOF VAN TWENTE - Rijkswaterstaat gaat, op verzoek van de gemeente Hof van Twente, twee kleine depots met baggerspecie langs het Twentekanaal opruimen. De depots dateren uit de jaren dertig, toen het kanaal werd gegraven. Rijkswaterstaat gebruikte ze om er zand en slib uit de naastgelegen zandvangen op te slaan.
lees verder...
 11 augustus 2004
Verwerking bagger tot kunstgrind nog geen alternatief
AMERSFOORT - De provincie Utrecht ziet de verwerking van bagger tot kunstgrind nog steeds niet als volwaardig alternatief voor de stort van bagger in een gepland depot bij de Amersfoortse wijk Vathorst.
lees verder...
 6 augustus 2004
Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit bij u in de buurt?

Nederlands water van goede kwaliteit Het openbare water in Nederland is over het algemeen van goede kwaliteit; de afgelopen 5 jaar is de kwaliteit zelfs flink toegenomen. Dit komt onder meer doordat afvalwater tegenwoordig bijna altijd eerst gezuiverd wordt voordat het wordt geloosd. Ook mogen boeren tegenwoordig minder mest uitrijden en zijn de fosfaten uit de wasmiddelen verdwenen. Dit zorgt ervoor dat meer dan 95% van de Nederlandse binnenwateren voldoet aan de Europese normen voor veilig zwemwater.

lees verder...
 5 augustus 2004
Ander plan voor depot met bagger
WOERDEN - Het geplande baggerdepot langs de Houtdijk tussen Woerden en Harmelen moet honderd meter verschoven worden. Dat vindt de Stichting Hugo Kotestein, die de door het hoogheemraadschap aangekochte locatie pertinent afwijst.
lees verder...
 5 augustus 2004
Bredere Linge bij Tiel en Echteld voor betere waterafvoer
Waterschap Rivierenland geeft de Linge steeds meer ruimte. Even ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal krijgen nu twee gedeelten van de zuidoever over iets meer dan een kilometer ruime, flauw aflopende oevers, een minimaal twee meter bredere bodem, plas-draszones en een nevengeul. De vergravingen moeten er voor zorgen dat de Linge meer water kan bevatten en ook beter kan doorvoeren waardoor sterke schommelingen in het waterpeil kunnen worden voorkomen.
lees verder...
 5 augustus 2004
Stank aan Kaai in Bergen op Zoom is niet te harden
BERGEN OP ZOOM Wie aan de Zuid- of Noordzijde Haven deze dagen een frisse neus denkt te halen, komt bedrogen uit. De gemeente heeft de haven leeggepompt en de stank en de aanblik van de haven is op zijn zachtstgezegd niet prettig. Bewoners hebben uit protest middenin de haven een bord gezet.
lees verder...
 5 augustus 2004
Waterschap Zeeuwse Eilanden gaat sloten en watergangen baggeren
In augustus start het waterschap met het baggeren van sloten en watergangen. Door regelmatig te baggeren (één keer in de acht jaar) houden we de waterbodem op de juiste diepte en kunnen we de doorstroom van water waarborgen.
lees verder...
 31 juli 2004
Vertraging baggeren zandvang De Vleut
EINDHOVEN Het leegbaggeren van zandvang De Vleut in de Tongelreep in Eindhoven gaat een stuk langer duren dan was gepland. Het werk in het waterbekken bij de Boutenslaan zou eind juli of begin augustus af zijn, maar dat wordt eind september of begin oktober. De vertraging komt vooral door opstartproblemen van de verwerkingsinstallatie voor het slib bij de A67 in Waalre.
lees verder...
 28 juli 2004
Terneuzen wijst voorstel Koegors af
TERNEUZEN Het door Terneuzense bestuurders lang verbeide schikkingsvoorstel van de landsadvocaat maakt nog geen einde aan de affaire rond vestiging van een slibdepot in de Koegorspolder.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink