waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 27 juli 2004
Slibstort in Ingen vergelijkbaar met Amsterdam

INGEN - Omwonenden van de Ingensche Waarden vrezen grote gevaren voor het grondwater en de bodemkwaliteit. Ervaringen in Amsterdam spreken dat gevoel tegen. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Hoe groot is de kans dat verontreinigd slib in een grote diepe put de omgeving, het grondwater en het oppervlaktewater vervuilt? ’In geen tienduizend jaar’ zegt de initiatiefnemer van de slibstort in de Ingensche Waarden, ’niet te vermijden’ zeggen milieupartijen en omwonenden.

lees verder...
 27 juli 2004
Tijdelijk slibdepot aan Kattenleger
BEMMEL - Even ten zuiden van de Kattenleger tussen Bemmel en Elst wordt een slibdepot ingericht. Het depot, een initiatief van de Grondbank Midden - Nederland, wordt slechts vijf jaar gebruikt.
lees verder...
 27 juli 2004
Tijdelijk slibdepot aan Kattenleger te Bemmel
BEMMEL - Even ten zuiden van de Kattenleger tussen Bemmel en Elst wordt een slibdepot ingericht. Het depot, een initiatief van de Grondbank Midden - Nederland, wordt slechts vijf jaar gebruikt. Het depot wordt ongeveer zeven hectare groot, zo'n veertien voetbalvelden bij elkaar. Het depot wordt begrensd door een aarden wal van maximaal 1,25 meter hoog. Dat maakt het mogelijk een laag van tachtig centimeter baggerspecie op te slaan.
lees verder...
 26 juli 2004
Water in de regio is schoner
SCHOONHOVEN - De kwaliteit van het oppervlaktewater in de regio is de afgelopen jaren iets beter geworden. De kwalificatie 'zeer slecht' is in de periode 2001-2003 nergens meer toegekend, terwijl dat in 1998-2000 nog wel het geval was.
lees verder...
 23 juli 2004
Resultaten slibstort Amerikahaven gunstig voor berging Ingen
Omwonenden van de Ingensche Waarden vrezen grote gevaren voor het grondwater en de bodemkwaliteit. Ervaringen in Amsterdam spreken dat gevoel tegen. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
lees verder...
 23 juli 2004
Wachten op bod in slibzaak
TERNEUZEN – De gemeente Terneuzen wacht nog steeds op een schikkingsvoorstel van de landsadvocaat in de kwestie rond het slibdepot in de Koegorspolder.
lees verder...
 21 juli 2004
Het rendement van waterbodemsaneringen nader bekeken
Dit jaar zal het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA) van Rijkswaterstaat de diverse vertaalslagen in de waterbodemsanering, van saneringsdoelstelling tot uitvoering, evalueren. Dit project wil tegemoet komen aan in de praktijk ervaren onduidelijkheden met betrekking tot heldere en meetbare saneringscriteria.
lees verder...
 21 juli 2004
Online bekijken: historische bedrijvenregister Zuid-Holland
Wie op zoek wil gaan naar Zuid-Hollandse bedrijven uit het verleden, kan terecht in het Bedrijvenregister. Een database van 296.765 records maakt 1500 meter archief toegankelijk. De database vormt een toegang op de vervallen dossiers van het Handelsregister die ondergebracht zijn bij het Nationaal Archief. Op www.nationaalarchief.nl/register_zh zijn historische bedrijfsgegevens vanaf 1921 van de Kamers van Koophandel in de regio’s Den Haag (Haaglanden), Delft, Dordrecht, Leiden (Rijnland), Gouda en - recent toegevoegd - Rotterdam en Benedenmaas te vinden.
lees verder...
 20 juli 2004
Goes krijgt fietspad van baggerspecie
Verontreinigd baggerslib is één van de ingrediënten in de fundering van de 300 meter fietspad die deze week in de gemeente Goes wordt aangelegd. Door menging van baggerslib met zand, cement en speciale (bindings)stoffen ontstaat een immobilisaat waarmee Zeeuwgrond grote plannen heeft.
lees verder...
 20 juli 2004
Steunpunt Actief Bodembeheer Rivierbed
De grote rivieren zullen in de toekomst meer water moeten afvoeren. De overheid wil dit realiseren door het nemen van rivierverruimende maatregelen in combinatie met natuurontwikkeling. Bij de uitvoering van deze projecten komen grote hoeveelheden verontreinigde uiterwaardengrond vrij. Deze uiterwaardengrond wordt deels op de markt afgezet. Voor de resterende niet-vermarktbare uiterwaardengrond moet een andere oplossing worden gevonden. De landelijke beleidsnotitie Actief Bodembeheer Rivierbed biedt hiervoor een perspectief.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink