waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 20 juli 2004
Waterschappen in rivierengebied integreren
Op 1 januari 2005 integreren Waterschap Rivierenland, het hoogheemraadschap van Alm en Biesbosch, het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en een deel van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Zo ontstaat het nieuwe Waterschap Rivierenland dat zich uitstrekt van de Duitse grens tot Kinderdijk. De provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht hebben met deze integratie ingestemd. Het nieuwe waterschap blijft Waterschap Rivierenland heten.
lees verder...
 19 juli 2004
Baggerspecie onder de weg
APELDOORN - Baggerspecie moet in de toekomst misschien niet gestort worden in grote opslagdepots, maar gebruikt worden als onderlaag voor wegen. De provincie Gelderland is begonnen met een onderzoek naar grootschalige verwerking van baggerslib. Binnen twee jaar moet duidelijk zijn hoe groot de mogelijkheden zijn
lees verder...
 15 juli 2004
DDT gevonden in grond bij visplas in Yde
De provincie Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa's voeren aanvullend onderzoek uit naar een mogelijke verontreiniging in en nabij de voormalige stortplaats 'Bolhuisgat' in Yde. Op een paar plekken in het slib van de visvijver bij het 'Bolhuisgat' zijn sporen van het bestrijdingsmiddel DDT aangetroffen. In het oppervlaktewater van de visvijver en de nabijgelegen zwemvijver zijn geen verhoogde concentraties gemeten.
lees verder...
 15 juli 2004
Slib als onderlaag Gelderse wegen
ARNHEM - Baggerspecie moet als het even kan niet gestort worden in grote opslagdepots, maar gebruikt worden als onderlaag voor wegen. De provincie Gelderland is begonnen met een onderzoek naar grootschalige verwerking van baggerslib.
lees verder...
 14 juli 2004
Meer subsidie voor wegwerken achterstallig baggerwerk
Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat wil 20 miljoen euro extra subsidie verlenen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van plassen, sloten, grachten en dergelijke in de bebouwde kom. Dat voorstel doet zij aan de Tweede Kamer.
lees verder...
 14 juli 2004
Protesten tegen bagger Kaliwaal houden aan
DEN HAAG / WEST MAAS EN WAAL - Sinds eind vorig jaar vindt baggerstort plaats in de Kaliwaal bij Druten. De provincie Gelderland heeft Delgromij BV uit Arnhem hiervoor een milieuvergunning verleend, die inmiddels onherroepelijk is geworden. Sindsdien is er al zo'n 40.000 kubieke meter bagger in de Kaliwaal gestort.
lees verder...
 14 juli 2004
Waterschap werkt steeds milieuvriendelijker
Het dagelijks bestuur van Zeeuwse Eilanden heeft op 7 juli 2004 de rapportage over het eigen gebruik van bestrijdingsmiddelen in 2003 besproken. Uit de rapportage blijkt dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen door het waterschap in 2003 ten opzichte van 1999 met 91 % is verminderd. Daarmee is de doelstelling van een reductie van 75 % in 2003 met glans behaald. In 2005 moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen volledig tot het verleden behoren. De doelstellingen zijn beschreven in het Convenant Duurzaam Beheer dat in 2001 door het dagelijks bestuur is ondertekend. Zeven Zeeuwse gemeenten, de Zeeuwse waterschappen, de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en Zeeland Seaports nemen deel in dit convenant.
lees verder...
 13 juli 2004
Oorlogstuig kan uitbaggeren Ven vertragen
ALVERNA - De kans is groot dat munitie en een oorlogsvliegtuig in het Wijchens Ven voor vertraging gaan zorgen van de baggerplannen aldaar.
lees verder...
 12 juli 2004
Kanttekeningen bij proef grootschalige verwerking
Op waterbodem.nl is een bericht verschenen (d.d. 29 juni 2004) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, over de gunning (door Rijkswaterstaat) van de grootschalige proef verwerking baggerspecie aan twee bedrijven.
Het gaat om het proefproject dat in 1999 is geïnitieerd door de Tweede Kamer en dat als doel had een kans te creëren voor nieuwe verwerkingstechnieken voor klasse 4-specie, zoals thermische immobilisatie. Bovendien zou de nieuwe techniek betaalbaar moeten zijn. Vooral bij dat laatste zijn enkele vraagtekens te plaatsen.
lees verder...
 12 juli 2004
Verslag themadag Baggernet 8 juni 2004 - Baggervolume bepalen: is meten zeker weten?

Op 8 juni 2004 organiseerde Baggernet in samenwerking met het Waterschap Hunze en Aas een themadag over het bepalen van baggervolume. Ruim 230 waterbodemdeskundigen namen deel aan deze dag.

lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink