waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 26 augustus 2007
Ruim 1000 handtekeningen tegen baggerplan
LOOSDRECHT - Dorpsbelangen Loosdrecht (DBL) heeft in drie weken tijd minstens 1022 handtekeningen ingezameld tegen het verdiepenplan van de provincie Noord-Holland.De adhesiebetuigingen worden maandagmiddag in Haarlem overhandigd aan gedeputeerde Albert Moens (GroenLinks). Een duplicaatlijst wordt woensdag aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren.
lees verder...
 23 augustus 2007
APB bezorgd over slib voor plas Linderveld
LETTELE - Duizend vrachtwagens per week door de kleine kern van Lettele, dat is de vrees van Algemeen Plattelands Belang. Maar nog veel erger kan het zijn als er in de Linderveldplas vervuild slib wordt gestort, en daar is APBbang voor.
lees verder...
 23 augustus 2007
Inloopbijeenkomsten over sanering Dommel
EINDHOVEN/ NUENEN - Het riviertje de Dommel in Eindhoven wordt de komende jaren stevig onder handen genomen. Onder meer wordt de sterk vervuilde bodem gesaneerd en de beek heringericht, waardoor de natuur meer vrij spel krijgt. In totaal gaat de klus zon dertig miljoen euro kosten. In het project werkt hetWaterschap de Dommel nauw samen met de betrokken gemeenten; Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel.
lees verder...
 23 augustus 2007
Vaargeul Schelde pas in 2008 verdiept
De derde verruiming van de vaargeul in de Westerschelde loopt vertraging op. De uitvoering begint op zijn vroegst in de tweede helft van 2008. Dat is aanzienlijk later dan Nederland en het Vlaams Gewest in het Scheldeverdrag over de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Scheldebekken hebben afgesproken. Daarin staat dat de uitvoering van de verdieping 'ten laatste in 2007' van start gaat en uiterlijk in 2009 klaar is. Door de verruiming moet een getij-onafhankelijk vaart op de Westerschelde mogelijk worden voor schepen met een diepgang van 13,10 meter.
lees verder...
 22 augustus 2007
Baggerwerken Beijum, Lewenborg en Ulgersmaborg
BEIJUM/LEWENBORG/ULGERSMABORG - Het waterschap Noorderzijlvest gaat baggerwerkzaamheden uitvoeren in een aantal watergangen in de wijken Lewenborg, Ulgersmaborg en Beijum. Het gaat om regulier onderhoud. De werkzaamheden zullen eind augustus 2007 starten en zullen tot medio november 2007 duren.
lees verder...
 22 augustus 2007
Waterschap gaat poldersloten weer baggeren
STEENBERGEN - Waterschap de Brabantse Delta gaat vanaf maandag sloten baggeren, in het gebied tussen de Dintel en de Vliet, en ten zuiden van Bergen op Zoom tot aan de Belgische grens.
lees verder...
 17 augustus 2007
Nieuwe beek bij Veluwemeer
BIDDINGHUIZEN - Staatsbosbeheer begint snel met aanleg van de Strandgaperbeek. Het gaat om een beek van de Bremerbergweg naar de Kievitslanden, parallel aan het Veluwemeer. Het water in de beek zal kwelwater zijn dat uit de bodem omhoog komt. Ook regenwater voedt de beek die de Ecologische Hoofdstructuur moet versterken in de oostrand van Flevoland.
lees verder...
 14 augustus 2007
Vaten met xtc-afval in sloot gegooid
ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - De vondst van dertig vaten met gedumpt xtc-afval heeft afgelopen zaterdagmiddag voor behoorlijk wat consternatie gezorgd in natuurgebied De Berk, in de Zwartenbergse polder tussen in Etten-Leur en Zevenbergen.
lees verder...
 13 augustus 2007
Haven Bierkade in Alkmaar nog ver weg
ALKMAAR - De omvorming van de Bierkade tot een 'haven- en flaneergebied' loopt ernstige vertraging op. Het duurt minimaal tot 2009 totdat er weer boten afgemeerd kunnen worden. Reden is de aanwezigheid van een dikke laag zwaar vervuild bagger en het wankele fundament onder de Accijnstoren.
lees verder...
 11 augustus 2007
Latere sanering van Olasfa
OLST - De aanbestedingsprocedure voor de proefsanering op het Olasfaterrein in Olst is drie weken uitgesteld. De aannemers was gevraagd uiterlijk 22 augustus in te schrijven, verklaarde de provincie in de laatste voorlichtingsavond. Ze krijgen nu de tijd tot 12 september. De bedrijven kunnen in de vakantie geen bestek maken.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink