waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 1 juli 2004
Bouw installatie thermische immobilisatie van start
Het Utrechtse bedrijf Dusaltec gaat een installatie bouwen om per jaar 1 miljoen m3  baggerspecie thermisch te immobiliseren tot toepasbaar kunstgrind. Begin 2005 wordt met de bouw begonnen. Met het Dusagrind-proces kan grind worden gemaakt dat vergelijkbaar is met natuurgrind. Hierdoor kan op de behoeften van de markt worden ingespeeld.
lees verder...
 1 juli 2004
Linderbeek ‘donor’ voor dijkproject Veenkanaal
De gronden uit de voormalige gemeenten Den Ham en Vriezenveen komen momenteel gebroedelijk op elkaar te liggen. Dat komt omdat het zand uit de Linderbeek wordt gebruikt voor het verbreden van de veendijk in Westerhaar. Het project duurt nog zeker tot halverwege september en kost drie ton.
lees verder...
 29 juni 2004
Berging baggerspecie scoort goed op milieueffecten
Het bergen van baggerspecie in zandwinputten of andere depots scoort op milieueffecten beter dan moderne verwerkingstechnieken zoals thermische immobilisatie en is vergelijkbaar met koude immobilisatie. Dit is te lezen in een onlangs verschenen levenscyclusanalyse (LCA) van INTRON, onafhankelijk instituut voor kwaliteit in de bouwsector.
lees verder...
 29 juni 2004
Rijkswaterstaat gunt Nederlands en Belgisch bedrijf proef baggerspecie
Jaren is erover gesproken, onder druk van de Tweede Kamer en nu is het er eindelijk van gekomen: Het Belgische bedrijf Jan de Nul en het Nederlandse BAG gaan een twee grote partijen klasse 3/4 baggerspecie omzetten in 330.000 m3 nieuwe bouwstof. De inzet van het project is dat de grootschalige verwerking van de specie Rijkswaterstaat niet meer gaat kosten dan wanneer de specie in zijn geheel naar een slibdepot zou zijn afgevoerd.
lees verder...
 29 juni 2004
Waterschap brengt 22.000 kilometer watergangen met luchtfoto’s in kaart
Tiel - Waterschap Rivierenland in Tiel gaat begin 2005 de lucht in om duizenden foto's te maken. De foto's moeten leiden tot een nieuwe legger die alle watergangen over een afstand van 22.000 kilometer in het gehele gebied van het waterschap nauwkeurig in kaart brengt. Volgens het waterschap maken de luchtfoto’s opmetingen in het veld overbodig.
lees verder...
 28 juni 2004
De nieuwe iBever/Towabo versie is gereed
De nieuwe iBever/Towabo versie is gereed! Binnenkort ontvangen geregistreerde gebruikers de nieuwe iBever CD via de post. Voor degene die hier niet op kan wachten bestaat de mogelijkheid om de versie te downloaden vanaf de iBever site. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder beschreven.
lees verder...
 26 juni 2004
Baas loonbedrijf na graverij onder curatele
RYPTSJERK - De Friese autoriteiten hebben gezamenlijk ondernemer Hendrik Bijlsma uit Ryptsjerk in de tang. De directeur van een groot loonbedrijf heeft afval begraven rond zijn woonboerderij. Bovendien groef Bijlsma illegaal met zwaar materieel een weiland tot grote diepte af.
lees verder...
 25 juni 2004
Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT) officieel van kracht
Op 18 juni 2004 is na een voorbereidingstijd van enige jaren het nieuwe toetsingskader voor de verspreiding van zoute baggerspecie in zee officieel in de Staatscourant gepubliceerd. De Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT) vervangt hiermee definitief de Uniforme Gehaltetoets (UGT) die tot de invoering van de CTT op 18 juni 2004 het landelijke toetsingskader vormde voor de verspreiding van zoute baggerspecie op zee.
lees verder...
 25 juni 2004
Duikers vinden veel maar geen bommen
GRAVE - Bootjes, winkelwagentjes, verwarmingsradiatoren. De duikers van de Koninklijke Marine visten vorige week genoeg spul op uit de Maas tussen Grave en Ravenstein. Aan verwachte bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog werd echter niets geoogst. Ook de aanwezigheid van een in de oorlog neergestort Brits jachtvliegtuig kon door de duikers niet bevestigd worden. Dat meldt De Maaswerken, de organisatie die onder andere verantwoordelijk is voor het vergroten van de waterbergingscapaciteit van de Maas.
lees verder...
 25 juni 2004
Ministerie betaalt voor schone stadswateren
De schoonmaakbeurt van de Groninger stadswateren kan volgend jaar waarschijnlijk doorgaan. Volgens Roel Voetberg van waterschap Hunze en Aa's verlopen onderhandeling met het ministerie van milieu voorspoedig en ziet het er naar uit dat het ministerie met extra geld over de brug komt.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink