waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 25 juni 2004
Waterschap Vallei & Eem neemt onderhoud belangrijke watergangen in Barneveld over
Vanaf 1 januari 2005 onderhoudt Waterschap Vallei & Eem ongeveer 7 kilometer van de grootste watergangen in  de bebouwde kom van de gemeente Barneveld, die nu nog door de gemeente worden onderhouden. Het gaat om een de grotere watergangen in de wijk de Maat in Voorthuizen en in het centrum van Barneveld. Die zogeheten primaire watergangen hebben een belangrijke rol bij het bergen en afvoeren van overtollig regenwater.
lees verder...
 25 juni 2004
Waterschap Vallei & Eem trekt ton uit voor saneren riooloverstorten Wageningen
Waterschap Vallei & Eem trekt ruim 100.000,- uit voor het saneren van twee riooloverstorten in Wageningen. Het gaat om de riooloverstorten aan de Stadsgracht/Lawickse Allee en de Kennedyweg/Churchillweg. De gemeente Wageningen wil op deze twee plaatsen opvangbakken voor rioolwater plaatsen, zodat er minder snel vervuild rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomt. Nu komt er bij hevige regenval vervuild rioolwater in het oppervlaktewater in het Binnenveld terecht.
lees verder...
 24 juni 2004
Alles uit de kast tegen baggerstort Vathorst
AMERSFOORT - Gaat het geplande baggerdepot bij de wijk Vathorst er komen? Het komt er nu op aan. De Raad van State moet het antwoord geven. Vijf organisaties in de stad stappen naar het hoogste rechtsorgaan met een diversiteit aan argumenten tégen het depot.
lees verder...
 24 juni 2004
Ruim twaalfduizend kubieke meter vervuild slib beken verwijderd
DELDEN - Ruim twaalfduizend kubieke meter vervuild slib is de afgelopen vier maanden verwijderd uit de beken die vanaf het complex van het chemische bedrijf Servo in Delden in de richting van de Zijtak van het Twentekanaal stromen. Dat is een paar duizend kubieke meter meer dan het Waterschap Regge en Dinkel had verwacht. Een dergelijke overschrijding is niet ongebruikelijk bij dit soort bodemsaneringen.
lees verder...
 24 juni 2004
Ruim twaalfduizend kubieke meter vervuild slib beken verwijderd
DELDEN - Ruim twaalfduizend kubieke meter vervuild slib is de afgelopen vier maanden verwijderd uit de beken die vanaf het complex van het chemische bedrijf Servo in Delden in de richting van de Zijtak van het Twentekanaal stromen. Dat is een paar duizend kubieke meter meer dan het Waterschap Regge en Dinkel had verwacht.
lees verder...
 23 juni 2004
Edelchemie had plan In de Roes
OHE EN LAAK - Recyclingbedrijf Edelchemie uit Panheel heeft in 2001 zijn diensten aan de provincie aangeboden om het ernstig vervuilde voormalige grindgat In de Roes in Ohé en Laak te saneren.  Directeur L. Nevels van Edelchemie dacht en denkt nog steeds door gebruikmaking van de zogenoemde nuloptietechnologie het milieuprobleem te kunnen oplossen.
lees verder...
 22 juni 2004
Start proef met baggerpompen in de polder Zeevang
EDAM - In de polder Zeevang start, in het deel dat wordt begrensd door Provinciale weg, Klemweg, IJsselmeerdijk, Oorgat en Noordervesting, een proef met baggerpompen. De komende zeven jaar zullen de agrariërs in het betreffende gebied vrijwel alle (hoofd)waterlopen de komende 7 jaar gaan baggeren met baggerpompen. De enige uitzondering is de Kromme IJe, die door het hoogheemraadschap zal worden gebaggerd met een drijvende kraan.
lees verder...
 21 juni 2004
Hoogheemraadschap maakt kade uit eigen bagger
HOORN - In het Westfriese Oostwoud laat het hoogheemraadschap op dit moment langs het Veldhuis een kade vervaardigen uit ingedroogde bagger. Met het vervaardigen van de 260 meter lange kade worden de achterliggende landerijen goed beschermd tegen overstromingen. Tevens is er meer waterberging doordat de kade twee meter van de oude insteek wordt aangelegd. De kade wordt 1 meter hoog aangelegd waar na inklinking een hoogte van 0,7 meter overblijft.
lees verder...
 21 juni 2004
Waterschap verwijdert slibduinen uit Pekelder Hoofddiep en Oosterdiep
Het Waterschap Hunze en Aas begint deze week met het verwijderen van een aantal slibduinen uit het Pekelder Hoofddiep te Nieuwe Pekela en het Oosterdiep bij Wildervank. Uit onderzoek is gebleken dat door het weghalen van deze slibopeenhopingen er deze zomer een vaardiepte van 1,30 meter kan worden gehaald. Dat betekent dat de eerder aangekondigde vaarbeperking (maximale vaardiepte 0,90 meter) kan worden verruimd tot 1,30 meter. Voor volgend jaar staat grootschalig onderhoud van het Pekelder Hoofddiep en het Oosterdiep op het programma.
lees verder...
 18 juni 2004
Fietsen, vis en misschien een verdwenen tas

Gelach klinkt op aan de rand van de vijver aan de Hulsbekenkamp. Beroepsvisser Piet Kalkman en zijn medewerkers halen binnen een uur voor de tweede keer een fiets uit hun visnetten. Er worden niet alleen voorntjes en karpers naar boven gehaald. De beroepsvisser heeft het druk in deze regio. Niet alleen in Oldenzaal, maar ook in Hengelo, worden vijvers uitgebaggerd en voorzien van nieuwe beschoeiingen dan wel natuurlijke oevers. Daartoe moet het water eruit, dus ook de vis.

lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink