waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 18 juni 2004
Limburg betaalt sanering van plas Beesel
BEESEL - Limburg moet de schoonmaak van de Beeselse plas De Rijkelse Bemden, waarin de ambtelijke projectorganisatie de Maaswerken illegaal 180.000 kubieke meter verontreinigd Maasslib stortte, uiteindelijk toch zelf betalen. De saneringskosten, tien tot dertien miljoen euro, gaan gewoon af van het toch al karige budget van de rivierbeveiliging, dat het Rijk ter beschikking heeft gesteld voor Limburg.
lees verder...
 17 juni 2004
Herstel meander Vecht te Diffelen
Het waterschap Velt en Vecht is recentelijk begonnen aan werkzaamheden om de afgesloten meander Uilenkamp bij Diffelen weer aan de Vecht te koppelen. Achter restaurant De Gloepe aan de Rheezerweg verplaatsen graafmachines grote hoeveelheden zand. Opzet is de rond 1900 gekanaliseerde Vecht zijn oorspronkelijke vorm terug te geven. De graafwerkzaamheden duren tot oktober. Er worden onder meer twee dammen aangelegd om het water om te leiden.
lees verder...
 17 juni 2004
Open dag Sialtech in De Gouden Ham succesvol verlopen

Sonisch boren, avegaar boren, monsters steken, maar ook de toepassing van dGPS-plaatsbepaling, grondradar en sonar om waterbodems in kaart te brengen. Het is maar een greep uit de onderzoekstechnieken waar bezoekers aan de open dag van Sialtech mee hebben kunnen kennismaken. Ruim 150 vertegenwoordigers van ondermeer advies- en ingenieursbureaus, gemeenten, waterschappen en provincies maakten vrijdag 11 juni gebruik van de gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen van het bodemkundig veldwerk.

lees verder...
 17 juni 2004
Rechtbank: slib mag in Kaliwaal
DRUTEN/ARNHEM - De gemeente Druten heeft terecht een vergunning afgegeven aan Delgromij om vervuild baggerslib in de Kaliwaal te storten. Dat heeft de Raad van State besloten.
lees verder...
 16 juni 2004
Slib uit Deventer havens in Limburgse dakpannen
DEVENTER - Na weken van voorbereidingen is maandag het baggeren van de Deventer havens daadwerkelijk begonnen. De verontreinigde sliblaag wordt afgevoerd naar Limburg. Een ingrijpende sanering moet de bodemkwaliteit in de havens aanzienlijk verbeteren en moet het gebied weer goed toegankelijk maken voor de beroepsvaart. De havens zijn momenteel te ondiep. De komende maanden worden de havens gebaggerd. In de havens ligt een ongeveer 1,25 meter dikke sliblaag.
lees verder...
 15 juni 2004
Een nieuw baggerbedrijf, gespecialiseerd in kleinschalig baggerwerk
Klaar Baggertechnieken, gespecialiseerd in kleinschalig baggerwerkKLAAR Baggertechnieken BV is een nieuw baggerbedrijf bestaande uit ervaren mensen uitgerust met het allernieuwste baggermaterieel.
Het bedrijf dat afgelopen januari van start is gegaan, heeft een succesvol half jaar achter de rug. Reeds meerdere klanten hebben hun weg naar KLAAR gevonden. Een mooi voorbeeld hiervan is het baggerwerk in het watervillapark  íHet Hollandse Houtí te Lelystad.
lees verder...
 15 juni 2004
Slib uit Deventer Havens naar Limburg
De aannemer is begonnen met de saneringswerkzaamheden en voert het slib uit de Deventer havens naar een verwerkingsdepot in Buggenum in Limburg. De komende maanden voert de aannemer Van Oord met het baggerschip Christiaan-P de saneringswerkzaamheden uit in opdracht van Waterschap Groot Salland.
lees verder...
 15 juni 2004
Toekomst voor stiefkindje van bodemsanering
Het was even slikken voor de Nederlandse immobilisatiebedrijven begin vorig jaar. Terwijl de Tweede Kamer aandrong op het gelijkstellen van immobiliseren en reinigen van grond, legde staatssecretaris van Geel de motie naast zich neer en liet de regeling in het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) voor wat zij was. Dat betekent dat ernstig vervuilde grond in principe moet worden gereinigd voordat hij elders toepassing kan vinden.
lees verder...
 14 juni 2004
Baggeren zwaar beveiligd na vondst oude handgranaten
kolhorn-Volgend jaar gaat het Hoogheemraadschap baggeren in Kolhorn. Dat stond al enige tijd op de agenda, maar nu moet er extra geld gezocht worden voor de operatie vanwege de vondst van twee oude handgranaten in een sloot in het dorp. Van het extra bedrag moeten strikte veiligheidsmaatregelen betaald worden die nodig zullen zijn als de bodem omgewoeld gaat worden. Volgens woordvoerder S. Klein gaat het schap er voor alle zekerheid van uit dat er nog meer explosieven op de bodem liggen.
lees verder...
 14 juni 2004
Baggerwerkzaamheden stadsgrachten Culemborg bijna klaar
Sinds half januari wordt er druk gebaggerd in de stadsgrachten van Culemborg. De provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en de gemeente Culemborg hebben hiertoe opdracht gegeven. Een groot gedeelte van de grachten is al schoon. De laatste trajecten worden nu aangepakt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden half juli klaar.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink