waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 14 juni 2004
Waterschap Rivierenland zoekt opslag vuil slib
MAAS EN WAAL - Zowel bij extreem nat als bij extreem droog weer is het een handicap: grote hoeveelheden slib in de watergangen. Waterschap Rivierenland wil niets liever dan die baggerachterstand wegwerken, maar kan zijn slib onvoldoende kwijt. Een van de nieuwste prioriteiten van het waterschap is het vinden van locaties voor het inrichten van slibdepots. Het slib dat uit de watergangen wordt gebaggerd, kan daar te drogen worden gelegd. Zodra het volledig is gedroogd, kan het worden hergebruikt voor verschillende soorten grondwerken.
lees verder...
 10 juni 2004
Nieuw kruit tegen depot voor bagger
AMERSFOORT - Ook de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) trekt fel ten strijde tegen de komst van het geplande baggerdepot bij Vathorst. De belangengroep wil via de Raad van State voor elkaar krijgen dat de stort er niet komt voordat een reeks bezwaren is afgehandeld. Na de gemeenteraad en de raadsfractie van de Burgerpartij Amersfoort (BPA) komt de SGLA met een serie nieuwe tegenargumenten. Amersfoort werkt onder dwang van de provincie Utrecht mee aan de komst van het baggerdepot.
lees verder...
 10 juni 2004
Reeuwijk wil water- gangen uitbaggeren
REEUWIJK | Nog dit jaar wil de gemeente Reeuwijk beginnen met het laten uitbaggeren van de watergangen in de kern Reeuwijk-Brug. Een waterbodemonderzoek moet een goed beeld geven van de hoeveelheid en de kwaliteit van de vrijkomende bagger.
lees verder...
 8 juni 2004
Baggerwerk Roosendaal afgerond
Na een periode van vijf maanden is vorige week het laatste deel van de Rissebeek, in de wijk Tolberg gebaggerd en daardoor schoongemaakt van zand en slib. Hiermee heeft waterschap Brabantse Delta het eerste deel van het baggerwerk stedelijk gebied Roosendaal afgerond. In totaal is ongeveer 10.000 kubieke meter zand met een baggerboot verwijderd en in de tijdelijke depots aan de Wouwbaan (5.500 kubieke meter) en aan de Kruisstraat (4.500 kubieke meter) opgeslagen. In de depots kan het natte zand (baggerspecie) ‘rijpen’, of te wel indrogen, waarna het vervolgens als bouwstof, bijvoorbeeld voor het ophogen van terreinen, aanleggen van geluidswallen en funderingen van wegen, gebruikt kan worden.
lees verder...
 8 juni 2004
Gebrek slibdepots nekt doorstroming watergangen
TIEL - Zowel bij extreem nat als bij extreem droog weer is het een handicap: grote hoeveelheden slib in de watergangen. Waterschap Rivierenland wil niets liever dan die baggerachterstand wegwerken, maar kan zijn slib onvoldoende kwijt. Een van de nieuwste prioriteiten van het waterschap is het vinden van locaties voor het inrichten van slibdepots. Het slib dat uit de watergangen wordt gebaggerd, kan daar te drogen worden gelegd. Zodra het volledig is gedroogd, kan het opnieuw gebruikt worden voor verschillende soorten grondwerken.
lees verder...
 8 juni 2004
Incident vijver Tarthorst door verstopping riolering
Vorige week werd de wijk Tarthorst in Wageningen geconfronteerd met stankoverlast. Het water in de vijver langs de Rooseveltweg zag zwart en stonk behoorlijk. Het waterschap verwachtte dat het stankprobleem na het baggeren vorig jaar zou zijn opgelost. Dit bleek niet het geval te zijn. Uit onderzoek bleek dat door verstopping van het hoofdriool in de Ooststeeg rioolwater in de vijver van Pomona is overgestort. Dit was een calamiteit. Er is geen verband met eerdere overlast door overstorten in de vijver aan de Kennedyweg.

lees verder...
 8 juni 2004
Ondertekening convenant bodemsanering Noordereiland
De gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland hebben 10 juni een convenant ondertekend waarin zij de financiering en uitvoering regelen van de bodemsanering op het Noordereiland. Na de vaststelling van het krediet voor het nieuwe theater en het Programma van Eisen voor De Tanerij en het Vispoorten- en Nijckerkenbolwerk, op maandag 7 juni in de raad, staat het licht nu definitief op groen om met de bouw van het theater en de herontwikkeling van het Noordereiland in Zwolle te beginnen.
lees verder...
 8 juni 2004
Oorzaak stankoverlast De Kronkels in Bunschoten door riooloverstort
Vorige week werd industrieterrein De Kronkels in Bunschoten geconfronteerd met stankoverlast. Het water in de watergangen op het industrieterrein zag zwart en stonk behoorlijk. Uit onderzoek bleek dat een riooloverstort aan de Westsingel de overlast veroorzaakte. Waarschijnlijk heeft het rioolstelsel niet goed gewerkt. Zodra duidelijk is wat de oorzaak is, zal de gemeente maatregelen treffen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Samen met Waterschap Vallei & Eem is de gemeente volop aan de gang om de watergangen schoon te maken.

lees verder...
 7 juni 2004
Hollandsche IJssel: schoner en mooier
Sinds 1996 werken bewoners, bedrijven en dertien overheden aan het project Hollandsche IJssel Schoner Mooier. Het doel van dit project is om flora en fauna rond deze twintig kilometer lange getijdenrivier nieuwe kansen te geven, waarbij er ook ruimte ontstaat voor ontspanning, huisvesting en economische activiteiten. Het gebied geldt als uniek Hollands landschap. Het uitvoeringsorgaan Projectteam Hollandsche IJssel heeft Witteveen+Bos opdracht gegeven voor een van de deelprojecten en wel de sanering van de zelling Schanspolder.
lees verder...
 7 juni 2004
Krik land op met slib
ROTTERDAM - Nederland moet worden opgekrikt met bagger uit onze waterwegen. Door het slib onder de metersdikke veenlaag te spuiten, kunnen grootschalige verzakkingen in bepaalde delen van ons land voortaan worden gestopt.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink