waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 5 juni 2004
't Swafert heeft de baggerprimeur van Twente
HENGELO - In totaal zullen de twee graafmachines 33 vrachtwagens met slib uit de Hengelose Swafertvijver scheppen. Het baggerprogramma in Twente begon gistermiddag officieel met het symbolisch overzetten van vis uit de vijver naar nabijgelegen water. Het slib in de Swafertvijver is zeer sterk verontreinigd. Beleidsmedewerker Peter van der Wiele van het Waterschap Regge en Dinkel denkt dat dit door het regenwater komt. 'We hebben de oorzaak niet onderzocht, maar het regenwater stroomt van het dak van het gebouw direct de vijver in. In het slib zijn zware metalen en teerachtige producten gevonden, die makkelijk van het dak kunnen komen.'
lees verder...
 5 juni 2004
Harlingen wil hoe dan ook diepere geul
HARLINGEN – Om de haven van Harlingen bereikbaar te houden willen de bedrijven die er zijn gevestigd zelf de vaargeul naar Kornwerderzand uitbaggeren. Het Rijk heeft daar pas na 2010 weer geld voor over, werd vrijdag bekend.
lees verder...
 4 juni 2004
Aanbesteding verwerking bagger in Haarlem valt gunstig uit
Deze zomer starten de gemeente Haarlem en het hoogheemraadschap van Rijnland met het baggeren van de Haarlemse wateren. In dat kader is in april de verwerking van de vrijkomende bagger aanbesteed. Het bedrag waarvoor de verwerking uiteindelijk is gegund, blijkt aanzienlijk lager te liggen dan het oorspronkelijk hiervoor geraamde bedrag. Het Haarlemse college van B en W heeft besloten deze financiële meevaller in te zetten voor het baggeren van extra watergangen. Hierdoor kan het achterstallig onderhoud in het baggeren sneller ingelopen worden dan in de eerste instantie verwacht.
lees verder...
 4 juni 2004
Buurt wil snel aanpak vervuiling van het Overijssels Kanaal
DEVENTER - Bewonersvereniging Boerlaan/Bergweide wil een snelle aanpak van de vervuiling van het Overijssels Kanaal ter hoogte van de Hunneperkade. In een gebied waar mensen wonen is verontreiniging ontoelaatbaar. Omwonenden klagen al jaren steen en been over de stank van het Overijssels Kanaal. Vooral de bewoners van de woonarken tussen de Snipperlingsdijk en Hunneperkade zijn het zat. De buurt kreeg Waterschap Groot Salland zover om een waterkwaliteits-/bodemonderzoek uit te voeren. De resultaten hiervan werden een aantal maanden geleden gepresenteerd.
lees verder...
 3 juni 2004
Bagger beheersbaar
Met ontzetting las ik het artikel in Cobouw getiteld ‘Combineren van technieken maakt baggeren beheersbaar’, 14 mei 2004 (nummer 92). Om te beginnen over de baggeraars niets dan goeds. Vaklui met kloten! Mij steekt echter iets anders. Begrijp ik nu goed dat voor 20 miljoen euro zowaar 320.000 kuub bagger is verwijderd?
lees verder...
 3 juni 2004
Baggerdepot in handen van advocaat
Het baggerspecieproject Koegorspolder in de gemeente Terneuzen is hoogstwaarschijnlijk van de baan.
lees verder...
 3 juni 2004
€ 30 miljoen voor vervanging sluizen in Den Bosch
Om de omleiding van de Zuid Willemsvaart in Den Bosch te versnellen en de verbreding van het Wilhelminakanaal in Tilburg veilig te stellen, zijn Gedeputeerde Staten bereid € 30 miljoen bij te dragen aan de vervanging van Brabantse sluizen. Dit blijkt uit een brief die aan minister Karla Peijs van Verkeer en waterstaat is overhandigd tijdens haar werkbezoek aan Brabant.
lees verder...
 2 juni 2004
Herstel bermen met licht vervuilde bagger stopgezet
WOERDEN - De gemeente Woerden heeft een proef, waarbij wegbermen worden hersteld met bagger, stopgezet na protesten uit de bevolking . De opdrachtgever hoopt toch duidelijkheid te krijgen over de effectiviteit van de gebruikte innovatieve methode. Slechts 60 meter is voltooid van de 300 meter berm die zou worden aangepakt.
lees verder...
 2 juni 2004
Ruim 991.000 euro voor Masterplan Zoutkamp
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft 991.389,- euro beschikbaar gesteld uit EZ/Kompasmiddelen voor de revitalisering van het dorp Zoutkamp. Er worden verschillende deelprojecten uitgevoerd. Het gaat hierbij om de aanpak van de toeristische infrastructuur, waaronder de haven en de ligplaatsen van de bruine vloot, verbinding tussen de buitendijkse en binnendijkse haven en het dorpscentrum.
lees verder...
 29 mei 2004
Vrees voor stank door baggerdepot
DEN HAAG - In een ultieme poging de bouw van een baggerdepot in Weihoek tegen te houden, zijn bewoners uit deze wijk naar de Raad van State gestapt. Deze week werd hun protest in Den Haag behandeld. Een van de omwonenden, C. Mertens, die op 150 meter van het geplande depot woont, vreest enorme stank- en stofoverlast. Mertens' woning kan immers alleen aan de kant van het baggerdepot gelucht worden, omdat er aan de andere kant vanwege de ligging nabij de rijksweg geen ramen zitten. Bovendien vreest hij dat de bagger, onder meer afkomstig uit de Rissebeek, verontreinigd is.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink