waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 11 mei 2004
Waterschap baggert watergangen in de gemeente Lopik
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat vanaf week 21 (17-23 mei) de Korenmolenvliet en de Benschoppermolenvliet in de gemeente Lopik uitbaggeren. De werkzaamheden zullen ongeveer vijf maanden duren. Het waterschap start met baggeren in de Korenmolenvliet. Deze watergang ligt ten oosten van de Damweg tussen Polsbroekerdam en de Dwarsdamweg. Aansluitend wordt vanaf 1 juli de Benschoppermolenvliet uitgebaggerd. De Benschoppermolenvliet, gelegen tussen de Polboekse en Hoenkoopse houtkades, voert water aan naar het natuurgebied de Benschopper Boezem in Haastrecht.
lees verder...
 11 mei 2004
Waterschap baggert watergangen in de Heicopse polder
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in week 21 (17-23 mei) met het baggeren van diverse watergangen in de Heicopsche polder. Het gaat om de Lange Vliet, de IJlandse wetering, de Eerste tochtsloot en de Galecopper wetering. De baggerwerkzaamheden zullen ongeveer vier maanden duren. De bagger uit deze watergangen, in totaal ca. 16.750 m, is niet verontreinigd en zal ontwateren in het baggerdepot IJsselveld langs de Nederrijnseweg in IJsselstein.
lees verder...
 11 mei 2004
Waterschap gaat watergangen in Hekendorp baggeren
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in week 21 (17-23 mei) met het baggeren van diverse watergangen in Hekendorp (gemeente Oudewater). Het gaat om de Voorwetering, de Noordelijke wegsloot Hogebrug en de Verlegde Oude Vliet. De baggerwerkzaamheden zullen ongeveer drie maanden in beslag nemen. De hoeveelheid bagger uit deze watergangen, in totaal ca. 15.000 m, is niet verontreinigd en zal ontwateren in het bestaande baggerdepot Barwoutswaarder aan het Oosteinde in Waarder.
lees verder...
 4 mei 2004
Prococol monsterneming asbest in waterbodem op komst
In opdracht van het Ministerie van VROM hebben TNO-MEP en de werkgroep in de tweede helft van 2003 gewerkt aan een uniform protocol voor monsterneming van asbest in waterbodem en baggerspecie (NTA 5727). Het protocol NTA 5727 Monsterneming van asbest in waterbodem en baggerspecie zal naar verwachting in april/mei 2004 verschijnen en is verkrijgbaar bij de NEN
 4 mei 2004
Uitslag van de prijsvraag voor de reinigende weg
Voor het ontwikkelen van De reinigende weg heeft Rijkswaterstaat gezocht naar innovatieve ideeën. Daarom is in januari 2004 een prijsvraag uitgeschreven. Aan partijen is gevraagd hun innovatieve ideeën voor het ontwikkelen van een reinigende weg in te dienen. Inmiddels is de uitslag van deze prijsvraag bekend geworden.
lees verder...
 3 mei 2004
Vermoeden vervuiling; vijver t Swafert leeggepompt

HENGELO - De vijver bij wooncentrum t Swafert wordt leeggepompt. Dat gebeurt in het kader van een algehele sanering van de vijvers, beken en sloten in Hengelo. Sommige wateren zijn in de loop der jaren langzaam dichtgeslibd. In het buitengebied werden ze nog wel eens uitgebaggerd, maar in de stad gebeurde dat nauwelijks. Dat was daar een veel moeilijker operatie. Bovendien hechtten de gemeenten, vaak eigenaar van de wateren, vaak niet zoveel waarde aan het uitbaggeren.

lees verder...
 29 april 2004
Waterschap Rivierenland wordt aandeelhouder van Grondbank GMG
Waterschap Rivierenland is aandeelhouder geworden van de Grondbank GMG te Arnhem. Hiermee bevestigen beide partijen een voorgenomen duurzame samenwerking bij de verwerking van baggerspecie, die de komende jaren in grote hoeveelheden in het landelijk en stedelijk omgeving van het rivierengebied zal vrijkomen.
lees verder...
 28 april 2004
Alternatief baggerstort ter discussie
De gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht staan opnieuw lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het geplande baggerdepot bij de wijk Vathorst.  Amersfoort rekent erop dat er gauw een alternatief is voor de stort, de provincie ziet de zaak nog somber in. Beide overheden trekken hun conclusie op basis van hetzelfde onderzoeksrapport naar alternatieven voor de stort. Onderzoeksbureau MMG Advies zet daarin uiteen wat voor mogelijkheden er -op termijn- zijn voor de verwerking en stort van vervuild slib op een andere plek dan bij Vathorst.
lees verder...
 28 april 2004
Bodem Kanaal door Walcheren verontreinigd
De bodem van het Kanaal door Walcheren is vervuild en moet gesaneerd worden. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland. De waterbodem van het kanaal is grotendeels verontreinigd met koper en PCB's. Dit betekent dat een sanering zal worden voorbereid. Voor het gebruik van het kanaal heeft de vervuiling geen directe gevolgen.
lees verder...
 28 april 2004
Subbied brengt baggeren in stroomversnelling
Binnen de regeling Subbied heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat vorig jaar 80 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van achterstallige baggerwerkzaamheden in het bebouwde gebied. Nu, een jaar later, is het volledige budget al vergeven. Aan 73 aanvragers is een uitkering toegekend om de komende jaren ruim 6 miljoen kuub extra te baggeren in het bebouwde gebied.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink