waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 26 april 2004
Opruiming van de baggerspecie uit de Venkoelen te Velden / Venlo
Waterschap Peel en Maasvallei (Venlo) start in de loop van deze week met het opruimen van de baggerspecie uit de Venkoelen. Het ven “de Venkoelen” op de grens tussen Velden en Venlo werd in de loop van 2000 uitgebaggerd. Het resultaat van deze baggerwerken is sinds enkele jaren zichtbaar. Het ven ontwikkelt zich goed!
lees verder...
 26 april 2004
Sedimentatie redt mensenlevens in Afrika

Waar in Nederland nog alles op alles wordt gezet om de sedimentatie van slib zo goed mogelijk tegen te gaan, worden in Kenia juist stappen in de andere richting gezet. Door de stichting Ex-change worden dit jaar 5 “sand-storage” dammen in Kenia gerealiseerd. Deze dammen zorgen ervoor dat in droge tijden voldoende water voor de plaatselijke bevolking aanwezig is. Dit water is tevens van een betere kwaliteit.

lees verder...
 20 april 2004
Waterschap pakt Rissebeek aan
Deze week is waterschap Brabantse Delta gestart met het verwijderen van zand en slib (baggerspecie) aan de beek De Risse, in de volksmond de Rissebeek. De baggerboot begint in de Kalmoesberg en vaart richting het noorden naar de Omleiding Tolberg ter hoogte van de Hoveniersberg. De baggerspecie wordt opgeslagen in het tijdelijke depot aan de Kruisstraat. Nadat de natte specie door het zonlicht is ingedroogd, wordt het gebruikt als bouwstof. De werkzaamheden duren tot eind april 2004.
lees verder...
 19 april 2004
Vaarwegen voor recreatie krijgen ruim 25 miljoen
Provincies, gemeenten en andere opdrachtgevers stellen samen 24 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van recreatieve vaarwegen. De Stichting Recreatietoervaart Nederland geeft zelf 1,5 miljoen euro. Het geld wordt onder meer besteed aan verbetering van vaarwegen, bruggen, sluizen en aquaducten.
lees verder...
 16 april 2004
Stinkend rioolslib uit Rijn

WOERDEN - Een stinkende laag bagger op de bodem van de Oude Rijn bij Woerden wordt vanaf volgende week weggehaald. Het vervuilde slib is een erfenis uit de tijd dat de nabijgelegen zuiveringsinstallatie voor rioolwater niet goed functioneerde. De schoonmaakbeurt gaat drie weken duren en blijft beperkt tot een lengte van ongeveer een kilometer. Op de bodem van dit stuk van de rivier ligt ongeveer 2.500 kubieke meter vervuild slib. Als het wordt losgewoeld door passerende schepen, komt het naar boven. Vooral bij warm weer veroorzaakt dat stank.

lees verder...
 16 april 2004
Werk maken van verwerking van baggerspecie
Op 16 april 2003 participeerden ruim 170 mensen in de SVB middag "Werk maken van verwerking van baggerspecie". Novem organiseerde de bijeenkomst samen met AKWA, het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems. Verwerkers (1/3 deel van bezoekers), ontdoeners (1/3 deel), en Adviesbureau (1/3 deel) bezochten de informatiestands van diverse verwerkers en participeerden actief discussies onder leiding van de journalist Frénk van der Linden.
lees verder...
 15 april 2004
Aanbesteding grootschalige proef verwerking baggerspecie
Acht van de elf geïnteresseerde aanneemcombinaties hebben op 29 maart mogen inschrijven voor de grootschalige praktijkproef voor het verwerken van baggerspecie klasse 3 en 4 tot secundaire bouwstof. De combinaties zijn: BAG, Combinatie A&G Milieutechniek en Boskalis Dolman, Heijmans Infrastructuur, Combinatie Van Oord Kurstjens en De Vries Joure, Combinatie Deme Environmental en De Vries en Van de Wiel Beheer, BSN, Ballast Nedam Infra en Combinatie De Nul en Envisan. Eind deze maand zal Rijkswaterstaat bekend maken welke combinatie de komende vijf jaar 500.000 m3 baggerspecie mag gaan verwerken.
lees verder...
 15 april 2004
Lokale overheden mogen tijdelijk vervuild slib storten in rijksdepots
Het baggeren van watergangen heeft een financiële impuls gekregen waardoor enkele grote en een groot aantal kleine baggerprojecten nu worden uitgevoerd. Probleem daarbij is dat de omhoog gehaalde vervuilde baggerspecie in sommige regio's nergens naar toe kan. De maatschappelijke weerstand tegen depots voor vervuilde baggerspecie is daar zo groot dat er op dit moment te weinig stortcapaciteit is. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen kondigde op de landelijke bijeenkomst Tienjarenscenario Waterbodems aan dat ze deacceptatiecriteria voor de twee grootste depots, De Slufter op de Maasvlakte en IJsseloog in het Ketelmeer, wil verruimen.
lees verder...
 15 april 2004
Miljoenen voor verbetering recreatieve vaarwegen
Er is dit jaar 25,5 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de recreatieve vaarwegen. Dit heeft de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) donderdag bekendgemaakt. De stichting stelt zelf 1,5 miljoen euro beschikbaar. De rest komt van provincies, gemeenten en andere opdrachtgevers.
lees verder...
 14 april 2004
Afdekken munitie in Oosterschelde verdient voorkeur
ZIERIKZEE - Gedeputeerde Staten, Nationaal Park Oosterschelde en de gemeente Schouwen-Duiveland dringen er bij staatssecretaris Van der Knaap van Defensie op aan zijn standpunt over het munitiedepot in de Oosterschelde te herzien. In hun optiek zal de monitoring van dit depot veel minder kostbaar en intensief hoeven te zijn als de munitie eerst adequaat wordt afdekt.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink