waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 11 augustus 2007
Uitstel van sanering Lepelaar wekt wrevel bij milieugroep
MUIDERBERG - Het uitstel van de tweede fase van de sanering van De Lepelaar heeft de boosheid opgewekt van de Milieugroep Muiden-Muiderberg. De provincie Noord-Holland heeft de gemeente Muiden vorige maand meegedeeld dat de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling rond het snelwegknooppunt bij Muiderberg nader onderzoek naar de vervuiling noodzakelijk maakt.
lees verder...
 8 augustus 2007
Schiphol verliest zaak over vuile sloten
AMSTERDAM - Het Hoogheemraadschap van Rijnland mag Schiphol een dwangsom opleggen als de sloten rond de luchthaven verontreinigd blijken te zijn. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Schiphol was naar de raad gestapt uit onvrede over twee dwangsommen van 300.000 euro die het Hoogheemraadschap in februari vorig jaar had opgelegd. De luchthaven heeft beide boetes overigens nooit betaald. Het Hoogheemraadschap probeert via de civiele rechter alsnog de 600.000 euro te krijgen, aldus een woordvoerster. Eind van dit jaar wordt hierin een uitspraak verwacht.
lees verder...
 6 augustus 2007
Parkeren op ernstig vervuild slib
GIESBEEK - Op het recreatiegebied Rhederlaag in Lathum wordt geschiedenis geschreven. Voor het eerst wordt een parkeerplaats aangelegd met ernstig verontreinigde baggerspecie. Het unieke aan dit project is dat vervuild slib in de klasse vier, de meest vervuilde categorie, wordt verwerkt in de toplaag. Tot nu toe werd dit materiaal alleen gebruikt als ondergrond van wegen omdat niet helemaal zeker was dat door slijtage of erosie er nog vervuilde stoffen vrij zouden kunnen komen.
lees verder...
 2 augustus 2007
Miljoenen meer voor baggeren Klotputten
DEN HAAG/ EINDHOVEN Heijmans Infratechniek uit Rosmalen neemt geen genoegen met de 1,2 miljoen euro subsidie die het bedrijf van het ministerie van Verkeer en Waterstaat kreeg voor het uitbaggeren van de ernstig vervuilde Klotputten bij de A2 in Eindhoven. Het baggerbedrijf wil de aangevraagde subsidie van 3,2 miljoen euro volledig hebben, zo eisten Heijmans en collega-baggeraar Dosco B.V. gisteren in een rechtszaak bij de Raad van State.
lees verder...
 30 juli 2007
Baggeren zijwateren IJsselmeer
ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen en het Waterschap Westfriesland hebben het voornmen om de havens te baggeren en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden uit te voeren. In opdracht van het Waterschap Westfriesland (thans Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHNK) en de gemeente Enkhuizen, heeft Dosco milieu-advies BV in 2002 een baggerplan voor het totaal aan watergangen, gelegen binnen de bebouwde kom van Enkhuizen opgezet,
lees verder...
 28 juli 2007
Waterschap Veluwe loopt over van plannen
APELDOORN - Waterschap Veluwe gaat de komende drie jaar diverse beken in de omgeving van Doornspijk, Elburg, Putten, Vierhouten, Vaassen, Apeldoorn en Oosterhuizen herstellen. Ook baggerwerk en verdrogingsbestrijding staan op de rol. Het Waterschap heeft één en ander vervat in zogeheten stroomgebieduitwerkingsplannen. Een soort spoorboekje voor werkzaamheden, dat vorige week het benodigde fiat heeft gekregen van de provincie Gelderland.
lees verder...
 27 juli 2007
Zuidlaardermeer goed uitgediept na jaren baggeren
KROPSWOLDE/MIDLAREN - Alle havens aan het Zuidlaardermeer zijn weer bereikbaar via een diepe vaargeul. Het baggeren in het Zuidlaardermeer is na bijna vier jaar voltooid. De verwerking van het slib in de baggerdepots begint na de bouwvak en duurt nog tot eind 2009.
lees verder...
 25 juli 2007
Herfstbaggeren in Zwanenwater
CALLANTSOOG - In oktober begint de enorme baggeroperatie in natuurreservaat het Zwanenwater. De vergunningen zijn allemaal binnen, het project is aanbesteed en gegund aan Verboom Maasland. Een tevreden beheerder Erik Menkveld van Natuurmonumenten: ,,Eindelijk.'' Hoeveel de schoonmaakoperatie kost maakt Natuurmonumenten niet openbaar.
lees verder...
 25 juli 2007
Overslag bagger stadsgrachten Sneek verplaatst
SNEEK - Naar aanleiding van klachten van omwonenden en leden van huurdersvereniging Sternstate is de overslaglocatie die ter hoogte van Sternstate/Aqua Village in de Houkesloot gesitueerd was, verplaatst naar vlak achter het Houkesloot Aquaduct, aan de zijde van de Snitser Mar.
lees verder...
 25 juli 2007
Zorgen sanering Wipstrikpark niet nodig, zegt gemeente
ZWOLLE - Dampende vaten, pikzwarte plakkerige grond en schuimvorming op de kade. Bewoners van de woonarken aan de Weteringkade en Almelose Pad schrokken vorige week nogal van wat zij zagen gebeuren bij het onderzoek naar de bodemkwaliteit van het Wipstrikpark. Een aantal woonschipbewoners maakt zich dan ook zorgen over de vervuiling op de bouwlocatie.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink