waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 6 april 2004
Baggeren water Tiel in najaar 2004
TIEL - Het baggeren van het Tielse stadswater start in september of oktober. Gemeente en Waterschap verwachten geen tegenvallers meer nu het zonder ontwateringdepot kan. Twee weken geleden werd al bekend dat Waterschap Rivierenland afzag van het aanleggen van een depot bij Zoelen.
lees verder...
 5 april 2004
Bijzondere ontwikkelingen in baggerproject waterbodems Tiel
Gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland hebben belangrijke stappen gezet in het baggerproject van de stadswateren in Tiel. Door te kiezen voor andere oplossingen kan nog dit najaar worden gestart met de werkzaamheden. De vervuilde bagger zal niet meer naar een tijdelijk ontwateringsdepot aan de Doode Linge worden gebracht. In plaats daarvan wordt het vervuilde slib afgevoerd per vrachtwagen en schip. Om aanspraak te kunnen maken op rijkssubsidies wordt de volgorde van de te baggeren trajecten aangepast. Gestart wordt met de wateren aan de Nieuwe Tielseweg en de Doode Linge. Pas daarna zijn de stadsgrachten aan de beurt.
lees verder...
 5 april 2004
Ingrijpende werkzaamheden gemeente Moerdijk in volle gang
In Klundert zijn de werkzaamheden in de grachten Verlaat, Balkengat en de zuidelijk gracht in volle gang. De uitvoering gebeurt door waterschap Brabantse Delta in samenwerking met de gemeente Moerdijk. De oevers worden op zon manier aangekleed dat kleine dieren zich gemakkelijk kunnen verplaatsen van het Hollands Diep naar de Mark.  Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, draagt de gemeente Moerdijk haar watergangen (sloten en grachten) over aan waterschap Brabantse Delta. De werkzaamheden duren tot juni 2004.
lees verder...
 5 april 2004
Staatssecretaris Schultz boos op Terneuzen
Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat dreigt juridische stappen te ondernemen tegen de  gemeente Terneuzen. De gemeente weigert in te stemmen met de komst  van een baggerspeciedepot op haar grondgebied. De staatssecretaris  vindt dat oncollegiaal, zo heeft ze vrijdag in een boze brief aan  de gemeente geschreven. De Zeeuwse regio zit volgens haar te  springen om mogelijkheden om de bagger in de buurt te kunnen  opslaan. 
lees verder...
 1 april 2004
Interprovinciaal waterbodembeleid in de Kempen gereed
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het rapport "Interprovinciaal waterbodembeleid in de Kempen" vastgesteld. Dit rapport bevat het beleid voor het omgaan met verontreinigingen van watersystemen in de Kempen voor de provincies Limburg en Noord-Brabant. Hierdoor vindt een uniforme aanpak van alle sanerings- en inrichtingwerkzaamheden in de watersystemen van de (Nederlandse) Kempen plaats.
lees verder...
 1 april 2004
Zicht op andere regels baggerstort

AMERSFOORT - In juni worden de resultaten verwacht van een onderzoek naar een efficiëntere manier van het storten van bagger. Het Rijk sluit daarover dan een overeenkomst met provincies en gemeenten die stortplaatsen op hun grondgebied hebben. Met de overeenkomst komt een oplossing voor de Amersfoortse baggerproblematiek mogelijk een stap dichterbij.

lees verder...
 31 maart 2004
Waterschap Vallei&Eem start laatste werkzaamheden verbetering Renkumse en Heelsumse beken
Waterschap Vallei & Eem start op 5 april met het renoveren en vervangen van de gemetselde duikers, overlaten, bruggetjes en watervalletjes in de Renkumse en Heelsumse Beken. Tevens legt het waterschap twee nieuwe wandelbruggen aan. Het werk kost 50.000 euro en is naar verwachting eind juni klaar. Het is het laatste onderdeel van een groter project waarbij de Renkumse en Heelsumse Beken in de oude staat worden terug gebracht. Het waterschap wil hiermee de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de beken herstellen.

lees verder...
 30 maart 2004
Oude Rijn wordt uitgebaggerd

WOERDEN - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden laat dit jaar de Oude Rijn tussen Woerden en het Amsterdam-Rijnkanaal uitbaggeren. Het slib wordt voor een deel opgeslagen in een nieuw depot dat parallel aan de Houtdijk en het Houtdijkerpad tussen Woerden en Harmelen wordt aangelegd. Het baggeren met behulp van een baggerboot begint bij de Singel in Woerden en eindigt bij de sluis die de Leidsche Rijn verbindt met het kanaal.

lees verder...
 29 maart 2004
Bagger uit vijvers in Colmschate

DEVENTER - Waterpartijen in Colmschate en bedrijventerrein Kloosterlanden en de vijver in het Venenplantsoen worden dit jaar ontdaan van overtollig slib. Het waterschap Groot Salland trekt ruim acht ton uit voor de klus.

lees verder...
 29 maart 2004
Strijd voor water in kasteelgracht
DOORWERTH - Het kost een half miljoen euro om de gracht rond kasteel Doorwerth te voorzien van voldoende en schoon water. Het kan nog dit jaar. Gerard Jonkers, regiomanager van de Stichting Geldersch Landschap en de Geldersche Kasteelen, reageerde aanvankelijk wat teleurgesteld door het besluit van het Waterschap Vallei & Eem om het kasteelgrachtproject financieel niet te steunen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink