waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 23 maart 2004
Baggerdepot bijna tot rand toe vol
Het baggerdepot nabij de rotonde in Waardhuizen begint langzaam aan vol te raken. De laatste weken wordt baggerspecie aangevoerd, afkomstig uit de Alm. En dan met name het gedeelte van het riviertje dat door het dorp Almkerk loopt.
lees verder...
 23 maart 2004
Slibdepot Zoelen van de baan
TIEL - Het omstreden slibdepot bij Zoelen lijkt van de baan. Dat blijkt uit een voorstel voor de vergadering van het Waterschapsbestuur aanstaande vrijdag. De stadsgracht in Tiel, de Doode Linge en het water langs de Nieuwe Tielseweg en de Plantage moet geschoond worden van zeer verontreinigde baggerspecie. Om van de bagger af te komen, zou het Waterschap een ontwateringdepot aanleggen aan het eind van de Doode Linge, net onder Zoelen.
lees verder...
 23 maart 2004
Waterschap wijst subsidieverzoek baggeren grachten rond kasteel Doorwerth af
Het dagelijks bestuur van Waterschap Vallei & Eem heeft besloten geen geld beschikbaar te stellen voor het uitbaggeren van de grachten rond Kasteel Doorwerth. Het waterschap wil wel kennis ter beschikking stellen. Zo wil het waterschap toch bijdragen aan de planvoorbereiding, het opstellen van het bestek en de begeleiding tijdens de baggerwerkzaamheden.
lees verder...
 20 maart 2004
Uitvoering van baggerwerk te Kommerzijlsterrijt
Door de bodemdaling moest de pompcapaciteit van het gemaal De Waterwolf  worden verhoogd om droge voeten te houden. Het gevolg hiervan is dat in sommige delen van de Kommerzijlsterrijt, die stroomt van het dorp Kommerzijl naar het gemaal De Waterwolf in Electra, een te hoge stroomsnelheid optreedt. Om de stroomsnelheid terug te dringen moet er gebaggerd worden. Een te hoge stroomsnelheid zorgt voor afkalving van de oevers, wat ongewenst is. 
lees verder...
 18 maart 2004
Staatssecretaris Van Geel geeft startsein voor baggerprojecten in Eindhoven
Op 18 maart 2004 heeft Staatssecretaris van VROM, Pieter van Geel, de eerste schep bagger uit de zandvanger de Klotputten, nabij Eindhoven, genomen. Deze handeling vormt het symbolische startsein van de baggerwerkzaamheden in zandvangen in de rivieren Dommel en Tongelreep.
lees verder...
 18 maart 2004
Veel schroot in eerste Deventer havenarm
In de eerste havenarm van de Deventer havens heeft aannemer KWS in opdracht van de gemeente Deventer onderzoek verricht naar eventuele aanwezigheid van explosieven. Dit onderzoek is verricht door te zoeken naar metaal. Uit de rapportage van KWS blijkt dat er zeer veel schroot op de bodem van de havenarm ligt. De aanwezigheid van zoveel metaal maakt het moeilijk uit te sluiten dat er explosieven, zoals vliegtuigbommen liggen.
lees verder...
 17 maart 2004
Bagger in Park Vreugd en Rust
Baggerwerk in Park Vreugd en Rust in Voorburg. De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt sinds deze week sloten schoon waar achterstallig onderhoud was geconstateerd. Ook wateren langs de Prins Bernhardlaan (Voorburg) en de Noordsingel (Leidschendam) worden gebaggerd. Dat werk moet vr 1 april klaar zijn, want dan begint het broedseizoen.
lees verder...
 17 maart 2004
Simon Bos van Tauw 'ING. VAN HET JAAR 2004
juryprijs1.jpgOp 12 maart 2004  is ing. Simon Bos, Product Manager Waterbodems en Ecotoxicologie bij Ingenieursbureau Tauw bv, gekozen tot Ing. van het Jaar 2004. De publieksprijs ging naar ing. Paul Visser, Manager Product Development bij pacemakerfabrikant Vitatron. De Ing. van het Jaar verkiezing wordt georganiseerd door de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA.
lees verder...
 16 maart 2004
Impuls voor natuur dankzij overtollig bagger
LELYSTAD - De gemeente Lelystad heeft baggergrond gebruikt om een onaantrekkelijke, kale plek in het Overijsselse Hout om te toveren tot een interessant gebied voor planten, dieren en dagjesmensen. Een woordvoerder legt uit dat de gemeente twee vliegen in één klap slaat. Lelystad kampte tot voor kort met een tot de rand gevuld slipdepot. En dat zorgde voor een probleem. Zolang er geen mogelijkheid is om de bagger kwijt te raken, kan het depot niet worden aangevuld. Het kostte de gemeente de nodige hoofdbrekens om een alternatieve bestemming te vinden.
lees verder...
 15 maart 2004
Samen actief in aanpak bodemverontreiniging in de Kempen
Op 18 maart 2004 komen bestuurders van de Nederlandse en Vlaamse overheid bijeen om een aantal concrete actiepunten te bespreken over de aanpak van de water- en bodem-verontreiniging in de Vlaamse en Nederlandse Kempen. Het overleg wordt voorafgegaan door een actief voorbeeld: staatssecretaris van VROM, Pieter Van Geel, geeft het startsein voor de baggerwerkzaamheden in de Klotputten en de Vleut.  Dat zijn twee slibvangen nabij Eindhoven die (verontreinigd) slib en zand afvangen. Doordat ze grotendeels zijn dichtgeslibd vervullen ze die functie niet meer. Verontreinigd water stroomt zo verder Noord-Brabant in.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink