waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 15 maart 2004
Stankoverlast bij vijvers aangepakt

APELDOORN - Het Waterschap Veluwe begint vandaag met het uitbaggeren van vijftien stadsvijvers in De Maten. De werkzaamheden moeten bijdragen aan het verder terugdringen van stankoverlast. Ook de duikers tussen de vijvers worden schoon gemaakt en onderzocht.  Verder ruimt het waterschap zwerfvuil en takken op en zullen slechte beschoeiingen worden vervangen. Begin mei is het werk klaar.

lees verder...
 12 maart 2004
Bagger Backershagen door pijp naar weiland
WASSENAAR | De sloten en vijvers rond het landgoed Backershagen in Wassenaar zijn weer schoon. In de afgelopen weken is een kleine baggerboot door de Backershagensloten gevaren. In totaal is twee kilometer sloot uitgebaggerd. Er werd geen vervuiling aangetroffen.
lees verder...
 12 maart 2004
Bedrijven Twentekanaal stellen provincie aansprakelijk
ENSCHEDE (ANP) - Vijf bedrijven langs het Twentekanaal en twee  scheepseigenaren stellen ook de provincie Overijssel aansprakelijk voor de geleden schade als gevolg van de vervuiling van het kanaal. Dat heeft een woordvoerder van Sesam, een van de gedupeerde  bedrijven, donderdag gezegd.
lees verder...
 11 maart 2004
Ophogen kaden en verandering oevers Leursche haven
Waterschap Brabantse Delta is gestart met de werkzaamheden aan de Leursche Haven ter hoogte van de Zevenbergseweg. Vanaf de Zwartenbergse molen tot aan de Mark wordt aan de westzijde  de kade opgehoogd. Dit ter bescherming van de Ettense-Beemden tegen hoogwater.
lees verder...
 10 maart 2004
Depot met vervuild slib hermetisch
De keuze voor een slibdepot op park De Nieuwe Maat in Eibergen wordt door deskundigen als ‘ongelukkig’ omschreven. Direct gevaar voor de volksgezondheid is er echter niet. Om onbevoegden buiten de deur te houden, staan er hekken om het depot waarin zwaar vervuild slib tijdelijk is opgeslagen. Dat is onvoldoende, vindt de gemeente Eibergen. Er volgen meer maatregelen.
lees verder...
 9 maart 2004
Verwerking baggerspecie binnen Eastersanding
Voor de verwerking van baggerspecie in Noord-Nederland kan sinds 22 maart 2000 gebruik worden gemaakt van de depotlocatie Eastersanding te Drachten. Het baggerdepot is aanwezig in een voormalige zandwinput aan De Steven. De opslagcapaciteit van het depot Eastersaning bedraagt circa 3.000.000 m³.
lees verder...
 9 maart 2004
Waterschap gaat watergangen Lopikerkapel baggeren
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in april met het baggeren van de watergangen in Lopikerkapel. Het gaat om de Achterwetering, de Schenkel Lopikerkapel en de Schenkel. Voordat met het baggeren kan worden begonnen wordt een tijdelijk baggerdepot ingericht ten oosten van de Schenkel Lopikerkapel. De aanleg van het depot start in week 13 en zal ongeveer drie weken duren. Aansluitend wordt er gebaggerd. De werkzaamheden duren tot het eind van dit jaar.
lees verder...
 8 maart 2004
Uitbaggeren haven 't Gatje Woudrichem 'te duur'
Jachthaven 't Gatje in Woudrichem wordt niet uitgebaggerd. Waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, eigenaar van de haven, voldoet niet aan een verzoek daartoe van het bestuur van de watersportvereniging. De reden is dat baggeren enorm duur is, vanwege het vervuilde slib dat zich op de bodem bevindt.
lees verder...
 6 maart 2004
Actiecomité: liever kassen dan slib
SPUI - De Stichting Houdt Woonomgeving Koegorspolder Leefbaar zou er geen bezwaar tegen hebben als er meer dan de geplande zeventig hectare glastuinbouw in de Koegorspolder zou worden gerealiseerd.
lees verder...
 6 maart 2004
Baggerdepot niet naar Boonervliet
MAASLAND - Maaslanders krijgen naar het er nu uitziet hun zin: het baggerdepot dat in de kern zou worden aangelegd gaat mogelijk naar de Buiten Nieuwlandsepolder West bij Hoek van Holland.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink