waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 5 maart 2004
Gemeente en Hoogheemraadschap van Rijnland krijgen samen 4,5 miljoen baggersubsidie
In de zomer van 2003 heeft de gemeente Leiden subsidie aangevraagd voor baggerwerkzaamheden binnen haar gemeentegrenzen. Deze subsidieaanvraag, die tevens is ingediend namens het Hoogheemraadschap van Rijnland, is gehonoreerd. Samen ontvangen de gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap een subsidiebedrag dat kan oplopen tot maximaal € 4,5 miljoen.
lees verder...
 5 maart 2004
Ministeries vereenvoudigen regels voor opruimen asbest
De ministeries van VROM en Sociale Zaken hebben de onderzoeksinstituten TNO en DHV opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken van een risicogerichte asbestsanering.
lees verder...
 4 maart 2004
Baggerklus is groter dan gedacht
FIJNAART - Het lukt de gemeente Moerdijk niet om alle watergangen voor 15 maart te laten baggeren. Volgens de flora- en faunawet moet het leven in het water na die datum met rust gelaten worden.
lees verder...
 4 maart 2004
Baggerklus Moerdijk is groter dan gedacht
FIJNAART - Het lukt de gemeente Moerdijk niet om alle watergangen voor 15 maart te laten baggeren. Volgens de flora- en faunawet moet het leven in het water na die datum met rust gelaten worden.
lees verder...
 4 maart 2004
Baggerwerk Roosendaal in volle gang
Begin dit jaar is waterschap Brabantse Delta gestart met de werkzaamheden in het stedelijk gebied van Roosendaal. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van zand en slib (baggeren) uit drie beken te weten: Molenbeek, Omleiding Tolberg en Risse. De baggerspecie wordt door een baggerboot met een persleiding (slang waar de specie doorheen wordt gepompt) naar de tijdelijke depots aan de Kruisstraat en aan de Wouwbaan gebracht. Nadat de natte specie en slib is gezuiverd, wordt het weer gebruikt als bouwstof. De baggerwerkzaamheden duren tot en met eind april 2004.
lees verder...
 4 maart 2004
Schoonmaak Wijchens Ven stapje dichterbij
ALVERNA - Het uitbaggeren van het Wijchens Ven bij Alverna is weer een stapje dichterbij gekomen nu Projectbureau Rivierengebied een positief advies aan Gedeputeerde Staten heeft gegeven over subsidiëring van de schoonmaakoperatie. Het bureau adviseert het dagelijks bestuur van de provincie 585.000 euro uit een voor dit soort projecten bestemd potje opzij te leggen voor het Wijchens Ven.
lees verder...
 4 maart 2004
Slibkwestie gaat Zeeland miljoenen extra kosten
TERNEUZEN - Gedeputeerde T. Kramer (waterhuishouding) vindt het ’buitengewoon jammer’ dat burgemeester en wethouders van Terneuzen zich nadrukkelijk tegen de aanleg van een groot slibdepot in de Koegorspolder hebben gekeerd. Kramer hoopt dat de raad van Terneuzen tot bezinning komt en het college vragen zal om de onderhandelingen met het Rijk opnieuw op te pakken.
lees verder...
 3 maart 2004
Terneuzen wijst slibdepot af
Het is vrijwel zeker dat de Terneuzense raad zich eind deze maand achter dit standpunt schaart. Daarmee riskeert de gemeente Terneuzen een fors conflict met het Rijk en de provincie Zeeland. De wethouders A. van Waes (ruimtelijke ordening) en P. Hamelink (milieu) gaven gisteren te kennen ‘geen beetje angst’ te hebben voor een gevecht met de hogere overheden.
lees verder...
 2 maart 2004
Slib Nieuwe Maat ernstig verontreinigd
EIBERGEN - Op de Nieuwe Maat ligt ernstig verontreinigde modder. De Eibergse politiek blijkt daarvan niet op de hoogte. Zowel CDA als VVD en GroenLinks verkeren in de veronderstelling dat het gaat om ‘lichte‘ verontreiniging. VVD‘er J. Griesen stelt dat de gemeenteraad ‘niet goed is voorgelicht‘ door wethouder H. Ormel.
lees verder...
 1 maart 2004
Herinrichting van de zandvangen De Klotputten en De Vleut in Eindhoven
Waterschap De Dommel en het projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) starten in september 2003 met de herinrichting van de zandvangen de Klotputten en de Vleut. Met deze Op de Hoogte nodigen het waterschap en het projectbureau AbdK u uit voor een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 juni 2003 in het Milieu Educatie Centrum. Op deze avond wordt een toelichting gegeven op de aanpak van de metalenverontreiniging in de Kempen en op de uitvoeringswijze van de werken.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink