waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 19 februari 2004
Uitspraak over bezwaren tegen bagger half april
UTRECHT/AMERSFOORT - Gedeputeerde Staten van Utrecht doen uiterlijk 15 april een uitspraak over de bezwaren tegen een baggerstort bij Amersfoort. Daarna is er voor de bezwaarmakers partijen, in het geval de beslissing hen niet bevalt, nog beroep mogelijk bij de Raad van State.
lees verder...
 19 februari 2004
Waterschap en gemeente starten baggeren delen Nieuwegein
Het waterschap start binnenkort met het baggeren van diverse watergangen in de wijken Batau Noord en Batau Zuid in Nieuwegein. Voor het baggeren van de watergangen in Batau wordt een tijdelijk baggerdepot ingericht. Het hele project zal in totaal ongeveer vier maanden in beslag nemen. Het betreft een gezamenlijk project van de gemeente Nieuwegein en het waterschap. Het waterschap coördineert de werkzaamheden omdat het merendeel van de watergangen in beheer is bij het waterschap.
lees verder...
 19 februari 2004
Waterschap en gemeente van start met baggerwerk IJsselstein
Het waterschap start in de week van 8 december 2003 met het uitbaggeren van diverse watergangen in het bebouwd gebied van IJsselstein. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie maanden in beslag nemen. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd op meerdere locaties in IJsselstein. Zo worden grote delen van de sloten langs de Achtersloot, op het industrieterrein “Lagedijk” en de oude stadsgracht gebaggerd.
lees verder...
 18 februari 2004
Praktijkproef geotubes binnen Loosdrechtse Plassen
Op dit moment wordt door het adviesbureau Promeco uit Beek en Donk gewerkt aan een praktijkproef op semi-praktijkschaal om de toepasbaarheid van geotubes bij de ontwatering en berging van baggerspecie te bepalen. Aanleiding tot deze praktijkproef is de planvorming tot aanpak van de baggerproblematiek van de Loosdrechtse Plassen. De geotubes zouden binnen de Loosdrechtse Plassen kunnen worden gebruikt voor zowel de ontwatering van baggerspecie (on shore) als voor de gecombineerde berging van baggerspecie met de uitbreiding van rietlanden.
lees verder...
 18 februari 2004
Snelle rijping maakt kwaliteit baggerspecie voorspelbaar
Bij de verwerking van baggerspecie wordt steeds meer nadruk gelegd op de nuttige toepassing als bouwstof. Door eenvoudige en goedkope verwerkingstechnieken als rijping en landfarming kan baggerspecie in een rijpingsdepot worden omgezet in een grondachtig product dat afgezet kan worden als bouwmateriaal. Een eerste inschatting van de bruikbaarheid als bouwmateriaal is mogelijk op basis van het waterbodemonderzoek. Om een definitief inzicht te verkrijgen in de afzetbaarheid van de specie is het noodzakelijk om de kwaliteit na rijping te kunnen voorspellen. Door middel van een door Tauw ontwikkelde rijpingsproef op laboratoriumschaal kunnen chemische en biologische omzettingen, die in de praktijk 1-2 jaar in beslag nemen, in een periode van maximaal 8 weken worden onderzocht.
lees verder...
 18 februari 2004
Start tweede fase baggeren watergangen Maarssenbroek

Waterschap en gemeente starten begin maart met de tweede en laatste fase van het baggeren van de watergangen in Maarssenbroek. De baggerwerkzaamheden zullen tot het eind van het jaar duren. De werkzaamheden zullen starten in de wijk Fazantenkamp. Hierna zullen achtereenvolgens de watergangen in de wijken Duivenkamp, Antilopespoor, Maarssenbroeksedijk, Bloemstede en Boomstede worden gebaggerd.

lees verder...
 17 februari 2004
Seismisch onderzoek naar overgebleven 'dunne sliblaag' Twentekanaal
Hoeveel vervuild slib ligt er nog op de bodem van het derde pand van het Twentekanaal? En waar ligt het precies? In opdracht van Rijkswaterstaat werd een onderzoek uitgevoerd door Stema Survey Services BV. Op plaatsen waar slib ligt, werden monsters genomen om de mate van verontreiniging,  toxiciteit en verspreiding te kunnen bepalen. Na de schoonmaak van het kanaaldeel in de directe omgeving van Vredestein, is het nu van groot belang nauwkeurig in kaart te brengen waar nog meer verontreinigd slib ligt.
lees verder...
 17 februari 2004
Themadag Baggernet op dinsdag 8 juni 2004 te Groningen
Op de themadag van Baggernet worden ervaringen van het waterschap Hunze & Aa's, de Meetkundige dienst van Rijkswaterstaat en een aannemer met het inmeten van waterbodems besproken. In het middagdeel is er een excursie per boot door de Groningse stadsgrachten (De Diepenring) met demonstraties van verschillende surveybedrijven.
lees verder...
 16 februari 2004
Kosten van landfarming: berekening met spreadsheetmodel
De politiek geeft aan dat meer baggerspecie moet worden verwerkt, onder andere om stortruimte te besparen. Daarvoor zijn diverse eenvoudige verwerkingstechnieken beschikbaar: rijping, koude immobilisatie en landfarming. De waterbeheerder maakt daaruit een keuze waarbij naast de (vergunnings-) technische en maatschappelijke mogelijkheden de kosten een belangrijke rol spelen. Om een beter inzicht te krijgen in de kosten heeft AKWA/RIZA Grontmij opdracht gegeven een model te ontwikkelen waarmee de kosten van landfarming voor potentiële locaties inzichtelijk worden gemaakt.
lees verder...
 13 februari 2004
Watergang in Maasbommel onder handen
Waterschap Rivierenland is deze week gestart met het onderhoud aan een watergang in Maasbommel, die om een complexe aanpak vraagt, vanwege de ligging. De 114 meter lange watergang ligt ingeklemd tussen tuinen, veelal met schuttingen, van bewoners in hartje Maasbommel. Voor ons een lastige taak dus om de watergang, die water afvoert, te onderhouden. We kunnen er met een graafmachine vanaf de oever niet bij, wat normaal gesproken gebruikelijk is. De watergang is doodlopend en alleen bereikbaar vanaf één kant. Daarom is gezocht naar een alternatief voor dit probleem.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink