waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 12 februari 2004
Sanering Deventer havens
De Deventer HavensOp het Industriegebied Bergweide in Deventer zal begin mei de sanering van de waterbodem in de haven starten. Het waterschap Groot Salland is, in nauwe samenwerking met de gemeente Deventer en de provincie Overijssel, opdrachtgever voor de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat in totaal circa 100.000 m verontreinigd slib uit de havens wordt gehaald. Daarnaast zullen diverse voorzieningen in de haven worden vervangen. Het is de bedoeling dat het merendeel van de werkzaamheden eind 2004 is afgerond
lees verder...
 11 februari 2004
Vat met 600 liter olie in sloot gedumpt
Met enige regelmaat vist Waterschap Rivierenland afval uit sloten. Controleurs van het waterschap zijn dan ook wel wat gewend. Afgelopen dinsdag 10 februari knipperden zij echter toch even met hun ogen toen in een sloot langs de Oostweg in Horssen, gemeente Druten, een vat met maar liefst 600 liter afgewerkte olie werd ontdekt.
lees verder...
 11 februari 2004
Veel meer bagger weg uit Culemborg
CULEMBORG - In de Culemborgse jachthaven is deze week het baggeren begonnen. De komende weken moet zo'n 17.000 kuub verontreinigd slib uit de haven worden geschept. Dat komt neer op circa vijfentwintig scheepsladingen vol.
lees verder...
 9 februari 2004
Leeuwarder grachten nog niet helder genoeg
Leeuwarden - De proef met een doorvaarbare waterkering in de stadsgracht van de Weaze in Leeuwarden is succesvol, maar nog niet geslaagd. Bij veel regen, zoals de afgelopen weken het geval was, ontstaat in de grachten een sterke stroming. De waterkering functioneert dan ondermaats en daarom is aanvullend onderzoek nodig naar de stroming in de stadsgrachten. Ook komen er dit jaar nog vier waterkeringen bij.
lees verder...
 8 februari 2004
Waterschap sleept liever niet met bagger
LELYSTAD - Waterschap Zuiderzeeland wil zo min mogelijk gaan slepen met bagger die vrijkomt bij onderhoud van vaarten, tochten en sloten. Dat moet ook het risico op het verspreiden van de bruinrotbacterie tot een minimum beperken.
lees verder...
 2 februari 2004
Baggeren watergangen te Amersfoort
Sinds 1 januari 2003 ligt het onderhoud van veel Amersfoortse sloten en vijvers bij Waterschap Vallei & Eem. Het waterschap is de organisatie die zorgt voor veilige dijken, schoon water in beken en sloten en de waterstanden in de Gelderse Vallei en het Eemland regelt. Om deze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, heeft het waterschap de belangrijkste watergangen graag in eigen beheer en onderhoud. Vandaar dat de meeste gemeenten in de Gelderse Vallei en het Eemland de belangrijkste sloten en vijvers in handen van het waterschap geven. En dat heeft Amersfoort dus ook gedaan.
lees verder...
 30 januari 2004
Slibdepots onvermijdelijk
De aanleg van één landelijk slibdepot biedt geen soelaas voor de langere termijn. Gelderland zal zelf depots moeten aanleggen, meent Henk Aalderink.
lees verder...
 30 januari 2004
Vijvers krijgen ander uiterlijk
Personeel van Waterschap Brabantse Delta (WBD) en de gemeente is begonnen met de herinrichting van de vijvers in Geeren-Noord en -Zuid in Breda.
lees verder...
 29 januari 2004
Gifcontainers bevatten definitief arseenpentoxide
ROTTERDAM - De vaten die de Ethiopische vrachtvaarder Andinet vervoerde, bevatten inderdaad arseenpentoxide. Dat is gebleken na een analyse van de inhoud van de vaten na aankomst in Duitsland. Het gaat hierbij om de vaten die aan boord zijn gebleven tijdens de storm op de Noordzee op 21 december 2003 toen de Andinet een deel van zijn lading verloor. Dat maakte Rijkswaterstaat woensdag bekend.
lees verder...
 27 januari 2004
Bagger
CULEMBORG - Voor 3 miljoen euro wordt het komende half jaar 30.000 kubieke meter bagger uit de Culemborgse stadsgrachten gehaald. Vrachtwagens rijden de smurrie naar een overslagdepot aan het Amsterdam-Rijnkanaal.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink