waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 27 januari 2004
Restauratie toren Hoorn in afwijkende volgorde
De fundering van de Hoofdtoren in Hoorn wordt pas aangepakt nadat de gevel is hersteld. Eerst moet namelijk het verontreinigde slib uit de haven worden opgeruimd.
lees verder...
 27 januari 2004
Slibstorter Ingen zet plan door
INGEN - Eigenaar D.van Waning van de zandwinput bij Ingen is niet van plan de strijd op te geven. Zijn project om er vervuild slib te storten riep zoveel weerstand op, dat de politiek vorige week besloot tegen te stemmen. Een motie van PCG en PvdA leidde tot een grote raadsmeerderheid, die zich tegen de slibstort uitsprak.
lees verder...
 27 januari 2004
Vlissingen legt baggerdepot aan
VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen gaat een tijdelijk baggerdepot aanleggen aan de Oostelijke Bermweg. Daar ligt al een soortgelijk depot. De gemeente wil in de nieuwe opslag schone grond storten, die vrijkomt bij het baggeren van de Vlissingse Watergang, de sloot in de Steengrachtstraat en de Zoutegracht (de sloot langs de Beatrixlaan). De aanleg van het depot begint dit najaar.
lees verder...
 26 januari 2004
Alterra opent webportaal met bodem- en grondwatergegevens
Op 27 januari presenteert Alterra een nieuw webportaal met een grote hoeveelheid bodem- en grondwatergegevens: bodemdata.nl. Tegelijkertijd vindt er een symposium plaats over het heden en de toekomst van bodemkundige informatie.
lees verder...
 26 januari 2004
Geofox-Lexmond vindt met radar archeologisch hout in de waterbodem
In opdracht van Rijkswaterstaat IJsselmeergebieden heeft Geofox-Lexmond bv radarmetingen verricht in het kader van het IMAGO project. IMAGO staat voor Innovatief Meten Aan Gezonken Objecten en is een project van Rijkswaterstaat IJsselmeergebieden waarbij onderzoek wordt verricht naar innovatieve meettechnieken om archeologisch waardevolle scheepswrakken te lokaliseren.
lees verder...
 23 januari 2004
Alternatief voor Gelders baggerbeleid in zicht
Sinds het midden van de 80-er jaren van de vorige eeuw wordt de provincie Gelderland door Rijkswaterstaat en de waterschappen gewezen op het probleem dat de uitvoering van noodzakelijke baggerwerkzaamheden niet kan plaatsvinden vanwege het ontbreken van stortcapaciteit voor verontreinigde baggerspecie.
lees verder...
 23 januari 2004
Waterschap IJsselmonde baggert Poortugaalse haven
Waterschap IJsselmonde voert in de gemeente Albrandswaard baggerwerkzaamheden uit in de Poortugaalse haven. Het gaat om het gedeelte tussen de Albrandswaardsedijk en de Nieuwe Dijk in Poortugaal. In totaal zal ongeveer 10.000 m3 baggerspecie uit de watergang worden gebaggerd.
lees verder...
 23 januari 2004
Waterschap IJsselmonde baggert Poortugaalse haven
Waterschap IJsselmonde voert in de gemeente Albrandswaard baggerwerkzaamheden uit in de Poortugaalse haven. Het gaat om het gedeelte tussen de Albrandswaardsedijk en de Nieuwe Dijk in Poortugaal. In totaal zal ongeveer 10.000 m3 baggerspecie uit de watergang worden gebaggerd.
lees verder...
 22 januari 2004
Bagger-transportmachine werkt in De Wieden
BELT-SCHUTSLOOT - In natuurgebied De Wieden wordt in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten gewerkt aan de laatste fase van het veelomvattende Life-natuurproject. Een baggerbedrijf zet daarbij een speciale, zelf ontwikkelde bagger-transportmachine in.
lees verder...
 22 januari 2004
Eem uitgebaggerd voor pleziervaart

AMERSFOORT - De Eem in Amersfoort wordt de komende weken tussen de spoorbrug en de ophaalbrug in de Kwekersweg uitgediept tot 2,5 meter.
Dat moet het voor plezierboten mogelijk maken om er in de toekomst aan te leggen.
Het water is nu nog te ondiep voor pleziervaartuigen.

lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink