waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 22 januari 2004
Eerste gifcontainer Andinet geborgen
DEN HELDER - Bergingsbedrijf Multraship heeft woensdagavond op de Noordzee ten noorden van Texel de eerste van de drie containers met giftig arseenpentoxide geborgen. De Ethiopische vrachtvaarder Andinet verloor de containers tijdens een storm op 21 december afgelopen jaar.
lees verder...
 22 januari 2004
Stichting zet raad onder druk
SPUI - De gemeente Terneuzen mag niet akkoord gaan met de aanleg van een slibdepot in de Koegorspolder, waar enkel baggerspecie wordt gestort zonder dat die verder verwerkt wordt. Het gemeentebestuur moet vasthouden aan het eerdere besluit dat minimaal de helft van de aangevoerde baggerspecie wordt verwerkt.
lees verder...
 22 januari 2004
Waterschap wil niet met bagger slepen
LELYSTAD - Het Waterschap Zuiderzeeland wil zo min mogelijk gaan slepen met bagger die vrijkomt bij het onderhoud van vaarten, tochten en sloten. Dat moet ook het risico op het verspreiden van de bruinrotbacterie tot een minimum beperken.
lees verder...
 20 januari 2004
Motie PCG en PvdA tegen stort
INGEN - PCG en PvdA dienen vanavond een motie in tegen de slibstort in het uiterwaardengebied bij Ingen. In de motie roepen ze de overige partijen op niet in te stemmen met een bestemmingsplanwijziging.
lees verder...
 20 januari 2004
Volop speculatie over toestand kademuur
KAMPEN - ‘De kademuren van de Burgwal staan op instorten‘. Een hardnekkig gerucht in het Kamper circuit of verontrustende werkelijkheid? De gemeente Kampen, eigenaar en beheerder van de muren, zegt niets te weten over een eventuele noodzaak tot renovatie.
lees verder...
 19 januari 2004
Onderzoek naar kabels- en leidingen op de Waal
Voor het op diepte brengen van de rivier de Waal is het noodzakelijk om alle kabels en leidingen in de rivier nauwkeurig in kaart te brengen. Het gaat daarbij zowel om de exacte plaats als de diepte van deze objecten. Eind vorig jaar heeft het in Bunnik gevestigde bedrijf GeoCom van Rijkswaterstaat  opdracht gekregen om kabels en leidingen, die de Waal tussen Tolkamer (Lobith) en Herwijnen kruisen in kaart te brengen. Met dat doel vaart in de maanden januari, februari en maart 2004 het  meetvaartuig ‘SensoR’ van GeoCom tussen deze twee locaties .
lees verder...
 15 januari 2004
Sloten in De Wieden uitgediept
WANNEPERVEEN - Vereniging Natuurmonumenten heeft tien kilometer sloten in De Wieden schoongebaggerd. Dat was nodig om verdere verdroging van het internationaal vermaarde natuurgebied tegen te gaan.
lees verder...
 14 januari 2004
Snelle start - verbreding kanaal bij Goor Eerst bomonderzoek
GOOR - Rijkswaterstaat begint volgende week met de verruiming van het Twentekanaal. De traverse Goor is het eerste deel dat wordt aangepakt. Het kanaal wordt overal verbreed en verdiept, zodat het straks geschikt is voor zogenaamde klasse vijf-schepen.
lees verder...
 13 januari 2004
Baggerplatform Noord-Holland wil vuile prut onder wegen
HAARLEM-Het Baggerplatform Noord-Holland gaat meedoen aan de landelijke prijsvraag 'De reinigende weg' van Rijkswaterstaat. Wie bedenkt een (milieuveilige) oplossing voor het gebruik van vuile baggerspecie bij de aanleg van wegen?
lees verder...
 13 januari 2004
Berg bezwaren tegen slibstort
INGEN - Gedeputeerde H. Aalderink van de provincie Gelderland krijgt deze week zo'n 1.700 bezwaarschriften tegen een slibstort in de uiterwaarden bij Ingen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink