waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Steun voor andere plaats baggerdepot

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Steun voor andere plaats baggerdepot
FIJNAART - Het slibdepot in Fijnaart komt waarschijnlijk niet bij de Prinses Christinastraat, maar bij de Aldi aan de Oudemolensedijk.

De gemeente Moerdijk heeft twee milieuvergunningen aangevraagd voor de opslag van bagger in Fijnaart: een voor een depot in de buurt bij de Aldi en een voor op de sportvelden. Omwonenden van de sportvelden maakten deze zomer bezwaar tegen baggeropslag op die plek. Daarom geeft de gemeente nu de voorkeur aan de omgeving van de Oudemolensedijk.

Voor de sportvelden heeft Moerdijk wel een milieuvergunning aangevraagd bij de provincie. „We willen eerst zeker weten of we een keuze hebben uit twee locaties“, zegt een gemeentewoordvoerder. „Maar de voorkeur van de politiek en bewoners gaat uit naar opslag bij de Aldi in Fijnaart.“ Zowel in Zevenbergen als in Fijnaart komt een depot voor slib. De gemeente en het waterschap baggeren deze winter de Moerdijkse watergangen uit en hebben opslagruimte nodig


datum: 5 november 2003 | bron: BN/DeStem |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink