waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Geen 'Ten Cate-worst' in het Twentekanaal

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Geen 'Ten Cate-worst' in het Twentekanaal
ALMELO - Ten Cate Nicolon uit Almelo komt er niet aan te pas bij de schoonmaak van het vervuilde Twentekanaal bij Vredestein. Dosco Baggerwerken uit Zwaag is als aannemer deze week begonnen met het afgraven van de slibbult die tijdens de brand bij Vredestein ontstond.

Het slib wordt in drijvende bakken afgevoerd. En juist voor de opslag van de blubber meende Ten Cate Nicolon een fraaie oplossing te kunnen aanbieden: grote ‘zandworsten’ van synthetisch filterdoek, die langs het kanaal gelegd kunnen worden, en waarin het opgepompte vervuilde slib wordt opgeslagen. Er worden polymeren aan toegevoegd, die het vuil binden, waardoor de verontreiniging van het uit de worsten sijpelende water vermindert. Het water kan eventueel bacteriologisch worden gereinigd en teruggepompt in het kanaal. Zusterbedrijf Nicolon USA heeft er in de Verenigde Staten veel ervaring mee.

Het door Vredestein ingeschakelde bureau Tauw selecteerde baggeraar Dosco voor de klus, die het slib afvoert met drijvende bakken. ‘En wij kunnen de aannemer niet voorschrijven hoe hij het slib moet verwerken’, zegt Simon Bos, adviseur van Tauw. Hij kent de Almelose zandworsten wél. ‘Een goeie techniek, met goeie resultaten.’

Ten Cate hoopt dat het toch nog wordt ingeschakeld als demonstratieproject.


datum: 5 november 2003 | bron: De Twentsche Courant Tubantia |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink