waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerwerk blijft gestaag vorderen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerwerk blijft gestaag vorderen
URK - Het baggerwerk in de Urker haven vordert de laatste weken voorspoedig. Diverse vorstperioden en een boven verwachting grote hoeveelheid rommel in de haven, zorgden er eerder dit jaar voor dat het tijdsschema onder druk kwam te staan. Volgens projectleider Jan de Waard van de Combinatie Ketelmeer is het nog steeds mogelijk om het werk voor juni af te ronden.

Het werk in de Westhaven en bij de jachthaven van Watersportvereniging Zuiderzee is inmiddels afgerond. Naar verwachting is de werkhaven deze maand ook klaar en daarna wordt begonnen bij het dammetje. De Oosthaven staat aan het einde van de rit gepland. ‘Daarbij zal het er om spannen of we eind mei klaar zijn, of begin juni’, zegt De Waard. ‘De verwachting is dat daar nog eens 6.000 kubieke meter naar boven gehaald zal worden.’ Tot nu toe werd ongeveer 45.000 kubieke meter slib opgebaggerd. Op slibdepot IJsseloog is inmiddels een installatie ingericht waarmee zand en rommel gescheiden worden.

datum: 15 april 2003 | bron: UrkActueel |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink