waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, B&W probeert baggersubsidie via rechter te krijgen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
B&W probeert baggersubsidie via rechter te krijgen
ZWOLLE - Net na het aanbesteden van het baggerwerk in de Urker haven riep het rijk een subsidie voor baggerwerk in het leven. Deze keer was de gemeente Urk dus niet te laat, maar te vroeg om in aanmerking voor overheidssteun te komen. B&W probeert via de rechter alsnog subsidie te krijgen.

De aanbesteding vond enkele dagen plaats voor de ingangsdatum van de subsidieregeling van de overheid. De gemeente deed alsnog een aanvraag voor 300.000 euro steun, maar kreeg nul op het rekest. B&W is het daar niet mee eens en tekende al bezwaar aan bij het rijk. Tot nu toe leverde dat niets op. Daarom wordt nu de rechter ingeschakeld. B&W stelde dinsdag een bezwaarschrift vast dat wordt opgestuurd naar de bestuursrechter in Zwolle.
datum: 14 november 2003 | bron: UrkActueel |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink