waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterschap en gemeente van start met baggerwerk in IJsselstein

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterschap en gemeente van start met baggerwerk in IJsselstein

Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenIn week 50 start De Stichtse Rijnlanden met het uitbaggeren van diverse watergangen in het bebouwd gebied van IJsselstein. Het baggeren is een gezamenlijk project van de gemeente IJsselstein en het waterschap. Het waterschap coördineert de werkzaamheden aangezien het merendeel van de watergangen in beheer is bij het waterschap. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf A. de Heer B.V. uit Polsbroek. Dosco Milieu-advies uit Zwaag begeleidt de uitvoering. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie maanden in beslag nemen.

Baggerwerk, waarom?
Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich uit onder andere gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Door deze bagger wordt de sloot steeds ondieper. Bij warm weer bevat het ondiepe water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Vissterfte en stank kan dan het gevolg zijn. Een ondiepe sloot kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot wateroverlast kan leiden.
In de gemeente IJsselstein is het baggerslib op meerdere locaties verontreinigd. Het waterschap en de gemeente kiezen er voor om de watergangen met de zwaarste verontreiniging het eerst aan
te pakken. Voor de volgende jaren staan alle andere watergangen die in mindere mate verontreinigd zijn, op het programma.

Uitvoering van het werk
De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd op meerdere locaties in IJsselstein. Zo worden grote delen van de sloten langs de Achtersloot, op het industrieterrein “Lagedijk” en de oude stadsgracht gebaggerd.
In de bredere watergangen wordt gewerkt met een schuifboot, die de bagger over de bodem van de sloot naar één plek schuift. Daar staat een kraan klaar om de bagger in een kiepkar te laden. Vervolgens wordt de bagger afgevoerd naar het doorgangsdepot voor bagger bij ’t Klaphek, bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwegein/IJsselstein.
Tijdens de kerstperiode en rondom de jaarwisseling wordt niet gebaggerd.

datum: 8 december 2003 | bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink