waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Gemiste baggersubsidie heeft toch een luchtje

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Gemiste baggersubsidie heeft toch een luchtje
URK - Aan de door de gemeente gemiste baggersubsidie van 362.000 euro blijkt toch een vreemd luchtje te zitten. Wethouder Johannes Koffeman benadrukte vorige week dat het mislopen van het geld geen blunder was. Maar ten tijde van de aanbesteding, in september 2002, lag er al enkele maanden een plan van het rijk klaar.

Wethouder Koffeman zei vorige week dat in 2002 haast was gemaakt met het aanbesteden van het baggerwerk, zodat het werk voor de zomer van 2003 afgerond kon worden. Door die snelle aanbesteding bleek in maart 2003 dat de gemeente zeven dagen te vroeg was geweest om aanspraak op subsidie te maken. De gemeente is nu verwikkeld in een bezwaarprocedure waarvan een gunstige afloop allerminst zeker is.

Uit een officieel stuk dat het kabinet in april 2002 naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat de haast van het college van B&W misplaatst was. Er zat een vette subsidieregeling aan te komen en er was zelfs sprake van dat die al in 2002 van kracht zou worden. Percentages werden nog niet genoemd in het stuk. Maar het kabinet stelde al wel voor om een bedrag van 85 miljoen euro vrij te maken voor de subsidie van onderhoudsbaggerwerk in bebouwd gebied.

Zowel wethouder Koffeman als een woordvoerder van Novem, de uitvoeringsinstantie voor de baggersubsidie, stelden vorige week dat de gemeente in september 2002 niet op de hoogte kon zijn van de regeling en de voorwaarden.

Volgens gemeentewoordvoerder Brigitte Breugom was de gemeente wel op de hoogte van de regeling die in de maak was. ‘In het overleg met Rijkswaterstaat werd daarover gesproken. Rijkswaterstaat heeft uiteindelijk een groot deel van de kosten voor haar rekening genomen. Daarom zeiden ze dat we geen grote kans meer zouden maken op een andere subsidie. Later bleek dat niet waar te zijn. Ook oefende Rijkswaterstaat druk uit om snel de aanbesteding uit te voeren. Daar kwam nog bij dat de gemeente al vijf jaar met de plannen bezig was. We waren dus erg blij dat de medewerking van Rijkswaterstaat was toegezegd en wilden zo snel mogelijk van start gaan.’

Volgens Brigitte Breugom had de gemeente verder ook een beetje gerekend op het vangnet van de terugwerkende kracht: ‘Er was ons als bekend dat het een regeling zou worden die met terugwerkende kracht zou gelden. Maar daarbij was toen nog niet in de indicatie gegeven dat er een datum aan gekoppeld zou worden. We gingen er dus vanuit dat als de regeling voor ons zou gelden, we de subsidie alsnog konden krijgen.’

datum: 10 december 2003 | bron: UrkActueel |  rubriek: beleid

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink