waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerdepot bij Zelzate blijft groeien

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerdepot bij Zelzate blijft groeien
ZELZATE - De Vlaamse regering wil het storten van baggerspecie in de toekomst tot een minimum beperken. Dat staat in het Ontwerp Uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie dat tot 2 januari ter inzage ligt. Voortaan kan alleen nog niet-herbruikbare en onverwerkbare specie gestort worden. In de Vlaamse Kanaalzone kan dat alleen nog in het immense baggerdepot van Callemansputte op de linkeroever van het Kanaal Gent-Terneuzen bij Zelzate.

Het depot ligt hemelsbreed op nauwelijks een halve kilometer van de grens bij Sas van Gent. In de jaren negentig kreeg Rijkswaterstaat bij wijze van uitzondering toestemming ook enkele honderdduizenden kubieke meters verontreinigd slib uit het Zeeuws-Vlaamse deel van kanaal in het depot te dumpen.
De Vlaamse regering wil snel afrekenen met de historische achterstand bij het opschonen van de onbevaarbare waterlopen in het gebied van de Kanaalzone. De Administratie Waterwegen en Zeewezen van de Vlaamse Gemeenschap (AWZ), die beschikt over een vergunning om tot september 2011 in het depot Callemansputte te storten, werkt aan een uitbreidingsplan voor het depot. Volgens een voorlopige plan zou 900.000 kubieke meters extra ruimte kunnen worden gecreëerd, onder meer door het afgraven en verwerken van de huidige slibberg.

Gipsberg
Eerder dit jaar al ging het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen akkoord met het dumpen van nog eens 2,1 miljoen kubieke meter (350.000 kuub per jaar) tot 2009. Dat jaar wordt bekeken of verdere uitbreiding mogelijk is.
Door de jaren heen werd in Callemansputte al zo`n vier miljoen kuub zwaar verontreinigd slib uit het Kanaal Gent-Terneuzen geborgen. De slibberg is inmiddels een kleine veertig meter hoog en steekt de immense naburige gipsberg van het concern Rhodia naar de kroon. De twee afvalbergen werpen een schaduw over de wijk Klein-Rusland (Zelzate-West). Om de overlast voor de omwonenden in de toekomst te beperken, is hen een groengordel van vijf meter hoog beloofd.

(door Wout Bareman)

datum: 10 december 2003 | bron: Provinciale Zeeuwse Courant |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink