waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Provincie gaat voor 33 hectare

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Provincie gaat voor 33 hectare
UTRECHT/AMERSFOORT - De provincie Utrecht is er niet op uit om meer dan 33 hectare voor de baggerstort bij de wijk Vathorst van het gebied van 92 hectare in gebruik te nemen.

Dat zegt gedeputeerde J. Binnenkamp van de provincie Utrecht.

,,Ik betreur het echt dat het Amersfoortse college is opgestapt. Of het aan de communicatie over de baggerstort ligt kan ik niet beoordelen.’’ Hij begrijpt de vrees van de politieke partijen en andere betrokkenen niet dat het in de toekomst wellicht niet blijft bij de baggerstort van Smink. ,,Dat slaat nergens op. We gaan voor een baggerstort van 33 hectare, uitgevoerd door Smink. In het bestemmingsplan is een aanwijzing voor een gebied van 92 hectare opgenomen. Daar houdt de provincie aan vast, ook in het convenant. Stel dat Smink onverhoopt niet aan de opdracht kan voldoen, dan moeten we op zoek naar andere partijen en is er meer grond nodig. De grond voor het nu geplande baggerdepot is namelijk grotendeels in bezit van Smink. Ik moet er ook op wijzen dat de Raad van State heeft bepaald dat er maximaal drie miljoen kuub (twee miljoen bagger en één miljoen zand) op een zo klein mogelijk terrein mag worden gestort.’’

datum: 14 november 2003 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink