waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Gemeente ziet uitspraken over bagger als mijlpaal

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Gemeente ziet uitspraken over bagger als mijlpaal

AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort ziet de uitspraken van VROM-minister S. Dekker over een oplossing voor de verwerking van bagger als een mijlpaal en denkt dat het eigen lobbytraject eraan heeft bijgedragen.

Zondag zei Dekker van VROM mee te zoeken naar een ‘bovenregionale oplossing voor de verwerking en stort van verontreinigde bagger’, om zo het door Amersfoort gevreesde baggerdepot bij de wijk Vathorst te voorkomen. De oplossing is mogelijk te vinden in toestemming om bagger buiten provinciale grenzen te storten. Nu is dat nog niet toegestaan.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VVD in Amersfoort zei Dekker deze maand met de uitkomsten van onderzoek te komen, die mogelijkheden duidelijk moet maken.

In mei startten de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht samen een lobby om te bereiken dat bagger buiten provinciale grenzen gestort mag worden. Amersfoort werkt inmiddels onder dwang van de provincie mee aan de komst van een baggerdepot bij Vathorst. Afgesproken is ondertussen wel dat er tegelijk wordt gezocht naar alternatieven voor de stort van bagger.

Utrecht is niet de enige die bagger kwijt moet. In vele provincies speelt dat probleem. Ondertussen bieden grote depots op de Maasvlakte en bij het Ketelmeer veel ruimte. Bovendien is er bij Terneuzen een in aanleg. Kansrijk op korte termijn worden vooral depots in Haarlemmermeer en de Derde Merwedehaven bij Dordrecht geacht.

Die kunnen samen al een derde deel van de Utrechtse bagger bergen. Ze zijn eerder gereed dan het geplande depot bij afvalverwerker Smink bij Vathorst.

datum: 13 januari 2004 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: beleid

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink