waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Snelle start - verbreding kanaal bij Goor Eerst bomonderzoek

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Snelle start - verbreding kanaal bij Goor Eerst bomonderzoek
GOOR - Rijkswaterstaat begint volgende week met de verruiming van het Twentekanaal. De traverse Goor is het eerste deel dat wordt aangepakt. Het kanaal wordt overal verbreed en verdiept, zodat het straks geschikt is voor zogenaamde klasse vijf-schepen.

Pas als het werk aan de traverse Goor klaar is, wordt begonnen met het opknappen van het gedeelte Goor-sluis Delden. Maar de aanbesteding van dit deel van het werk gaat wel dit jaar op de markt, zegt projectleider G. Knoef van de Directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat.

Voordat bij het kanaal in Goor kan worden begonnen met het eigenlijke werk, moet er eerst gezocht worden naar bommen. In 2001 is in het Twentekanaal bij Eternit in Goor een bom gevonden. Inmiddels is historisch onderzoek gehouden naar bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eind deze maand beginnen duikers met het feitelijke onderzoek naar de aanwezigheid van bommen. Het historisch onderzoek heeft een aantal locaties opgeleverd waar mogelijk nog blindgangers liggen. ‘We weten waar metaaldelen liggen. Maar we weten niet wát het is. Het kan een oude koelkast zijn of een fiets, maar het kan ook een bom zijn’, zegt Knoef. De duikers laten straks een aluminium raamwerk van vijf meter in het vierkant neer op de bodem van het kanaal. Met detectieapparatuur wordt onderzoek gedaan op deze ‘verdachte plekken’. Als er iets wordt gevonden, is er vervolgens nog nauwkeuriger handdetectie nodig om uit te zoeken wat het is. Knoef verwacht dat een ploeg van drie duikers er enkele weken mee bezig zal zijn.

Pas als dit onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven) is afgerond, kan het echte werk beginnen. Eerst wordt het kanaal verbreed. Op verschillende plekken heeft het kanaal nog een breedte van 40 meter. Dat wordt straks 51 meter, zodat het kanaal bevaarbaar wordt voor schepen van maximaal 110 meter lang en 11,50 meter breed. De bestaande houten oever verdwijnt en wordt vervangen door stalen damwandprofielen. Pas nadat de nieuwe damwandprofielen zijn aangebracht, wordt begonnen met het uitbaggeren van het kanaal. Want niet op alle plaatsen heeft het kanaal nog de vereiste diepte van 2.80 meter. De bagger die daarbij vrijkomt, wordt gebruikt voor de aanleg van wegen. Ook het gedeelte Goor-Delden wordt verbreed. Daartoe wordt aan beide zijden van de vaargeul grond verwijderd.

Rijkswaterstaat houdt volgende week een informatie-avond over de werkzaamheden aan het Twentekanaal. De bijeenkomst wordt dinsdag 20 januari gehouden in De Klokkenkamp, Diepenheimseweg 2 in Goor. Het begint om 20.00 uur.

datum: 14 januari 2004 | bron: De Twentsche Courant Tubantia |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink