waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Mop snakt naar demonstratieprojecten

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Mop snakt naar demonstratieprojecten
Volgens projectleider A. van de Kooij van DHV moet de proef om tienduizend slibstenen in bakkerij Randwijk 1839 te vervaardigen als succesvol worden beschouwd en bestaat alle reden om op de ingeslagen weg verder te gaan.

“De praktijktest wijst uit dat de Kennemer mop technisch realiseerbaar is. Ook al zijn nog verbeteringen denkbaar. De productie van de slibsteen is economisch haalbaar en veilig voor het milieu.”
De kritiek van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten – dat moeiteloos voetangels en klemmen aanwijst – komt voor projectmanager Van der Kooij volstrekt onverwacht. “Enkele weken geleden heb ik met de mensen van de KNB een heel positief gesprek gehad. Ze zouden graag bij het project betrokken geweest zijn. De bal is waarschijnlijk aan het rollen gebracht door steenbakkerij Randwijk. Het bedrijf kreeg klachten van klanten die zich afvroegen wat de vervuilde baggerslib op het terrein te zoeken had. Vanwege het geschonden imago raakte vervolgens het KNB in beeld.”
Het tegengas kwam te meer als een verrassing omdat Van der Kooij op een bijeenkomst met aannemers in Beverwijk vrijwel uitsluitend waardering oogstte met zijn slibsteen. “Geen representatieve proef, maar toch. Driekwart van de mensen stak de vinger op bij de vraag of ze wel wilden wonen in een huis van Kennemer moppen.”

Actiegroep
Volgens Van der Kooij misstaat de Kennemer mop kwalitatief geenszins in het assortiment van vierhonderd Nederlandse bakstenen. Bovendien geldt het product als een innovatie met een bijzonder verhaal.
De gedachte uit zoute baggerspecie stenen te maken, stamt uit het begin van de jaren negentig. Actiegroep “Laat de kust met rust” verzette zich destijds fel tegen de plannen voor een groot slibdepot in de kom bij de Noorderpier in Velsen. Waarom het vermaledijde afval niet in een bakkerij omtoveren tot slibstenen? Diverse overheden plus bedrijven als Corus, DHV en Frant proberen sindsdien hinderlijk slib te veranderen in bruikbare bakstenen.
DHV trekt uit de proeven in bakkerij Randwijk de conclusie dat de Kennemer mop geschikt is voor buitenmuren met een technische kwaliteit B1. In de toekomst wordt het niveau B2 en B3 mogelijk geacht. Als de vergoedingen voor het opruimen van baggerslib en zuivering worden meegeteld, komen de kosten voor duizend moppen waalformaat volgens Van der Kooij uit op 138 euro. Gewone bakstenen zijn met 140 euro per duizend een fractie duurder.
“De volgende stap is dat we moeten zien te komen tot demonstratieprojecten”, aldus de projectmanager. “Vanuit de politiek zien wij behoorlijke belangstelling. Noord-Holland wil de stenen gebruiken bij de renovatie van het Provinciehuis. De gemeente Beverwijk heeft ook niet voor niets de eerste partij stenen afgenomen.”
De initiatiefnemers van de Kennemer mop nemen aan dat vanuit de overheid flinke druk blijft bestaan om het slib opnieuw te gebruiken. Het achterstallige baggerwerk wordt geraamd op 400 miljoen kuub. Tachtig miljoen kuub van dat volume is zwaar vervuild en komt in aanmerking voor recycling tot slibstenen.

Medewerking
Van der Kooij: “In Duitsland zijn tussen 1995 en 2000 met slib uit de havens van Hamburg jaarlijks vijf miljoen slibstenen geproduceerd. De fabriek draait niet meer omdat de subsidies ophielden. Inmiddels wil een bedrijf van Wienerberger bij Hamburg een nieuwe fabriek starten met een capaciteit van 40 miljoen stenen.”
Van de Kooij ziet het Duitse initiatief als een teken dat hij met de ontwikkeling van de Kennemer mop op een goed spoor zit. “Twee manjaren zijn inmiddels besteed aan het een kans geven van de slibsteen. Strandt het project door gebrek aan medewerking? Jammer. Dan pak ik wel weer iets anders op. Ik blijf niet doorgaan als een Don Quichotte.”
datum: 26 november 2002 | bron: CoBOUW |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink