waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Eem uitgebaggerd voor pleziervaart

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Eem uitgebaggerd voor pleziervaart

AMERSFOORT - De Eem in Amersfoort wordt de komende weken tussen de spoorbrug en de ophaalbrug in de Kwekersweg uitgediept tot 2,5 meter.
Dat moet het voor plezierboten mogelijk maken om er in de toekomst aan te leggen.
Het water is nu nog te ondiep voor pleziervaartuigen.


Daarom wordt de zwarte sliblaag op de bodem van de Eem met een baggerboot opgeschept, overgeheveld in een vrachtwagen en afgevoerd. Het werk duurt een aantal weken.De aannemer zorgt ervoor dat de kades aan het eind van iedere werkdag worden schoongemaakt van gemorst slib. Het baggerwerk hoort bij de gemeentelijke plannen om van de Eeemhaven een aantrekkelijk recreatiegebied te maken.

datum: 22 januari 2004 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink