waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Vijvers krijgen ander uiterlijk

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Vijvers krijgen ander uiterlijk
Personeel van Waterschap Brabantse Delta (WBD) en de gemeente is begonnen met de herinrichting van de vijvers in Geeren-Noord en -Zuid in Breda.

Vijvers krijgen ander uiterlijk (Foto: Johan van Gurp)
(Foto: Johan van Gurp)

Het werk gaat tot half mei duren. De vijver aan de Cornelis Joosstraat is als eerste aan de beurt. De houten geoliede oeverpalen en de bagger op de bodem van de vijver worden verwijderd. De geoliede palen keren niet terug, want ze zijn slecht voor de waterkwaliteit. De oevers van de vijvers, van oorsprong de poldersloten van de Hoge Vucht, krijgen een natuurlijke inrichting: minder steil, zonder palen en flauw aflopend naar het water. Daarvoor wordt grond van de taluds afgegraven. In de sleuven wordt de bagger uit de vijvers gestort, die daarna worden ingezaaid met een kruidenmengsel.

datum: 30 januari 2004 | bron: BN/DeStem |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink