waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggeren Ooster- en Westerschenge begonnen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggeren Ooster- en Westerschenge begonnen
Waterschap Zeeuwse Eilanden is begonnen met het baggeren van de Ooster- en Wester-schenge op Zuid-Beveland. Het baggeren is nodig omdat de gebieden rond Wilhelminadorp en Eindewege last hebben van een te hoge waterstand van het oppervlaktewater. Het bedrijf Dosco Baggerwerken bv uit Zwaag zal de werkzaamheden uitvoeren. De baggerwerkzaamheden aan de Ooster- en Westerschenge duren enkele weken. De totale projectkosten bedragen ongeveer 90.000.

Het eerste gedeelte van de Oosterschenge, ten zuiden van Wolphaartsdijk, werd vorige week met een kraan vanaf de kant gebaggerd. Het peil in de kreek werd daartoe tijdelijk verlaagd met 25 centimeter. Het slib dat uit de kreek gehaald wordt, wordt volgens richtlijnen van de overheid teruggezet op de kant. Dit is mogelijk omdat het hier om nagenoeg schoon baggerslib gaat. Het baggeren is nodig omdat de gebieden rond Wilhelminadorp en Eindewege last hebben van een te hoge waterstand van het oppervlaktewater. Door slibophopingen in de Ooster- en Wester-schenge weg te halen wordt de doorstroming van de kreken verbeterd. De slibophopingen variëren van 10 tot 50 centimeter.

Waterspitsmuis
Er is met de eigenaren van de kreken, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Vereniging tot Behoud van natuurmonumenten en enkele particulieren, uitvoerig overleg geweest over de uit te voeren baggerwerkzaamheden. De kreken behoren tot natuurgebied waardoor het baggeren zorgvuldig bekeken moet worden. Zo heeft Stichting Het Zeeuwse Landschap nog een inventarisatie uitgevoerd naar kleine zoogdieren die voorkomen in de rietkraak van de Westerschenge. Daaruit bleek dat de uiterst zeldzame waterspitsmuis in dat gebied voorkomt. Daarop heeft waterschap Zeeuwse Eilanden besloten deze plek te ontzien en het slib aan de westzijde van de Westerschenge op de kant te leggen, ter hoogte van de Schengepolder. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de oostzijde hiervoor te gebruiken.
datum: 22 november 2001 | bron: - |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink