waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterschap IJsselmonde baggert Poortugaalse haven

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterschap IJsselmonde baggert Poortugaalse haven
Waterschap IJsselmonde voert in de gemeente Albrandswaard baggerwerkzaamheden uit in de Poortugaalse haven. Het gaat om het gedeelte tussen de Albrandswaardsedijk en de Nieuwe Dijk in Poortugaal. In totaal zal ongeveer 10.000 m3 baggerspecie uit de watergang worden gebaggerd.

Als naar verwachting de sliblaag eind maart is verwijderd zal de diepgang van deze boezem weer op het gewenste niveau van - 1.50 meter N.A.P. liggen. Bij aanvang van de baggerwerkzaamheden bedroeg de gemiddelde diepte in de Poortugaalse haven - 0,40 meter N.A.P. Het baggeren wordt niet alleen vanwege bovenstaande kwantitatieve reden uitgevoerd. Ook verbetert door het baggeren de kwaliteit van het oppervlaktewater in deze boezem. De omvangrijke werkzaamheden worden dan ook in een samenwerkingsverband tussen het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden en het waterschap IJsselmonde uitgevoerd.

De uitkomende bagger wordt met vrachtwagens afgevoerd naar het baggerdepot Slufter op de Maasvlakte. Een gebruikelijk traject bij verontreinigde specie.  De uitvoering van de werkzaamheden levert geen hinder voor het verkeer op, zodat er geen verkeers-omleidingen door het waterschap zijn genomen

datum: 23 januari 2004 | bron: - |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink