waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Krik land op met slib

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Krik land op met slib
ROTTERDAM - Nederland moet worden opgekrikt met bagger uit onze waterwegen. Door het slib onder de metersdikke veenlaag te spuiten, kunnen grootschalige verzakkingen in bepaalde delen van ons land voortaan worden gestopt.

Vier Nederlandse gronddeskundigen zijn positief over het opmerkelijke idee. Met het plan, dat deze week wordt beschreven in het tijdschrift De Ingenieur, wordt tevens een oplossing gevonden voor de enorme hoeveelheden slib, die zich jaarlijks in onze waterwegen vastzetten.

Per jaar gaat het om zes miljoen kuub slib uit de grote rivieren en nog eens zes miljoen kuub uit slootjes, riviertjes en vaarten.

Bovendien is er een enorme achterstand in het baggeren, omdat een deel van het slib vervuild is. Voor uit onze rivieren gehaalde blubber is, in verband met allerlei milieumaatregelen, nog maar nauwelijks opslagruimte op het land. Volgens het opkrikplan zou het slib bijvoorbeeld met een lange drain tot vlak boven het pleistocene zandpakket (onder de veenlaag) moeten worden gepompt. De drainagebuis (een dikke pijp met gaten) moet de eerste meters geen openingen hebben. Daardoor kan de bagger er alleen aan de onderste meters uitstromen. Doordat er een extra laag in de bodem is aangebracht, zal de veenlaag nauwelijks of niet meer zakken, zo is de voorspelling. In sommige delen van ons land, zoals in West-Nederland, zakt het veenpakket momenteel tot wel zo'n acht centimeter in tien jaar. De gemiddelde grondverzakking in deze regio bedraagt in ieder geval enkele centimeters. Terwijl Nederland zakt, stijgt de zeespiegel. Dat leidt ertoe, dat grote delen van de randstad zullen gaan kampen met een zoute kwelstroom van zeewater, dat onder duinen en dijken doorsijpelt en in diepe polders weer naar boven komt. Dat kan weer problemen veroorzaken voor onze land en tuinbouw, aldus het tijdschrift De Ingenieur. De vier gronddeskundigen - twee ingenieurs van technologisch instituut GeoDelft, een deskundige van het RIZA (het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) en een directeur innovatie bij een groot weg- en waterbouwconcern - zien goede mogelijkheden voor het opkrikken van delen van ons land met baggerspecie.

Slibvulkanen

Wel wordt gewaarschuwd voor spontane slibvulkanen door scheuren in de veenlaag. "Daarbij ontstaat een waterspoor tussen het waterige slib en waterstromen door het veen heen. Als dat in contact komt met het oppervlaktewater, dan krijg je een slibvulkaan die lang blijft spuiten" , stelt ing. W. van der Zon van GeoDelft.

De deskundigen zijn bovendien kritisch op het gebied van milieu. Vervuild slib zal waarschijnlijk niet voor het plan in aanmerking komen, omdat niemand zit te wachten op het in de ondergrond brengen van verontreinigde stoffen. Het pleistocene zand geldt namelijk vaak als een soort filter, waarlangs veel waterleidingbedrijven grondwater winnen. Ook de kosten mogen wat de deskundigen betreft niet te hoog oplopen. GeoDelft schat dat het aanbrengen door middel van drains ongeveer 300 euro per kuub slib gaat kosten. Als het mogelijk is om een zogeheten diepploeg in te zetten, dan wordt dit nog maar 100 euro per kuub.

(door Fred Pruim)


datum: 7 juni 2004 | bron: De Telegraaf |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink